Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten palveluntuottajien tarjoamat sosiaalipalvelut

 

Arvolisäverolain mukaan ihmisen on toimintakyvyn alentuessa mahdollista saada sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta arvonlisäverottomasti.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin kotipalveluihin sisältyy mm. ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

Edellytyksenä arvolisäverottomuudelle on, että yritys on tehnyt ilmoituslomakkeen yksityisistä sosiaalipalveluista ja toimittanut tiedot Akaan kaupungille.
Perusturvalautakunta merkitsee saadut ilmoitukset tiedoksi kokouksessaan ja sitä kautta tiedot jäävät kaupungin ylläpitämään rekisteriin, josta niitä voivat hyödyntää ne kaupungin viranhaltijat, jotka tietoja työssään tarvitsevat.

Yrittäjä laatii kirjallisen palvelusopimuksen sekä palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat asiat:
• sosiaalihuollon tarpeen peruste
• asiakkaan toimintakyky
• palvelujen ja hoidon tarve
• palvelujen ja hoidon tavoitteet
• toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
• tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet.

 

Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät Aluehallintoviraston sivuilta.
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta: (pdf, word)

Katso myös Verohallinnon ohjeet ja Edilexin tiedotus.

Palveluista tietoa kattavasti myös www.elias.fi.

 

Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus tulee täyttää huolellisesti kaikilta osin ja liittää mukaan ilmoituksessa luetellut liitteet.
Toimintayksikköä koskevia liitteitä ei tarvita, mikäli toiminta ei tapahdu varsinaisissa toimitiloissa, vaan esim. asiakkaiden kotona.

Akaan osalta kirjallinen ilmoitus toimitetaan perusturvalautakunnalle osoitteella:

Akaan kaupunki, Perusturvalautakunta
Sampolantie 5
37800 Akaa

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi