Varmenteet ja toimikortit sosiaali- ja terveyshuollolle

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut on Kanta-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen.

Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten esimerkiksi lääkäreille, farmaseuteille, sairaanhoitajille ja psykologeille.

Ammattikortilla on mahdollista tunnistautua luotettavasti terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja allekirjoittaa sähköisesti potilasasiakirjoja ja lääkemääräyksiä. Korteissa on etäluettava kulunvalvontateknologia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi työskennellä yhdellä kortilla valtakunnallisesti kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa.

Ammattikortti on voimassa 5 vuotta, ellei ammattioikeuteen liity jokin voimassaoloaikaa rajoittava tekijä.

Ammattikortin etupuolella on mainittu kortin voimassaoloaika ja sarjanumero, kortinhaltijan rekisteröintinumero, sukunimi ja etunimi sekä ammattioikeusnimike. Kortin taustapuolelta löytyy esimerkiksi kortin sarjanumero. Ammattikortin voi tilata kuvallisena tai kuvattomana.

Jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia, täytyy tilata uusi ammattikortti. Tällaisia muuttuvia tietoja voivat olla esimerkiksi sukunimi tai ammattioikeustiedot. Uusi ammattikortti tulee tilata myös silloin, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Jos hakijalla ei ole voimassaolevaa Terhikki- tai Suosikki-rekisteriin merkittyä ammattioikeutta tai ammattihenkilön tietoja ei ylipäätään ole rekisteröity, ei ammattikorttia voi tilata.

Toimi näin
  1. Jos sinulla on vielä voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti ja tarvitset uuden kortin, voit tilata uuden kortin WebVartti-palvelusta. WebVartista voi tilata kortin ainoastaan samanlaisena kuin aikaisempi kortti.
  2. Jos tilaat ensimmäistä ammattikorttiasi tai jos aikaisempi ammattikorttisi ei ole voimassa, tilaa kortti julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä.

Rekisteröintipisteeseen on hyvä varata aika etukäteen. Osaan rekisteröintipisteistä voi varata ajan ajanvarauspalvelun kautta. Ajan voi varata myös ottamalla yhteyttä rekisteröintipisteeseen.

Ota mukaan rekisteröintipisteeseen voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Rekisteröintipisteet käyttävät korttihakemuksiin Vartti-järjestelmää, joka tarkastaa ammattioikeuden Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisteristä.

Ammattikortti toimitetaan hakijan ilmoittamaan osoitteeseen, jos hakijan henkilöllisyys on tunnistettu jo kortin tilaamisen yhteydessä. Jos tunnistaminen tehdään vasta kortin luovutuksen yhteydessä, kortti toimitetaan rekisteröintipisteeseen.

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, on kortti ensin aktivoitava. Aktivointiin tarvitset aktivointitunnusluvun, joka lähetetään erillisessä kirjeessä 2-4 arkipäivän viiveellä kortin lähettämisestä. Aktivoinnissa luot kortille kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. PIN-tunnuslukuja tarvitset käyttäessäsi korttia, esimerkiksi kun tunnistaudut palveluihin tai teet sähköisen allekirjoituksen.

Jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun.

Käsittelyaika ja -hinta

Kortin toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

Ammattikortti on maksuton, mutta julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet saattavat periä palvelumaksun. Mahdollisen palvelumaksun voi tarkistaa rekisteröintipisteestä. Joidenkin rekisteröintipisteiden osalta maksun näkee myös ajanvarauspalvelusta.

Tarkemmat tiedot sekä kortin tilaus alla olevan linkin kautta

https://dvv.fi/varmenteet-sosiaali-ja-terveydenhuollolle

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi