Vanhuspalveluiden toteuma-ajat sekä riittävyyden ja laadun arviointi

 

Vanhusten palveluiden toteuma-ajat


Laki ikääntyneen väestön tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)  eli ns. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnat julkaisevat ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Akaan vanhuspalveluiden toteuma-ajat aikavälillä 1.7.2018-31.12.2018 on merkitty tiedoksi perusturvalautakunnan kokouksessa 22.1.2019.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Vanhus- ja vammaispalvelujen riittävyyden ja laadun arviointi vuodelta 2018


Akaan ja Urjalan yhteistoiminta- alueen perusturvalautakunta arvioi toiminta- ja talousarviovalmistelussa iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
sosiaalipalveluiden riittävyyttä.
Vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vanhuspalvelulain velvoittama
suunnitelma ikääntyvien palveluista Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella on tehty vuosille 2016- 2019, mikä ohjaa palveluiden kehittämistä.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan kokouksessa 12.3.2019 § 22 on merkitty tiedoksi yhteenveto vuoden 2018 vanhus- ja vammaispalvelujen riittävyydestä ja laadun arvioinnista.

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi