Palveluseteli palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa

 

Akaan valtuusto on hyväksynyt uusitun palveluasumisen palvelusetelijärjestelmän kokouksessaan 14.11.2018 § 93.

Palveluseteli koskee vanhusten, vammaisten, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumista sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

Palvelusetelin arvoksi muodostuu perushinnan ja omavastuuosan välinen erotus.
Akaassa palveluasumisen perushinta on 60 euroa/vrk ja tehostetun palveluasumisen perushinta 96 euroa/vrk.
Omavastuuosuus puolestaan määritellään samoin kuin asiakasmaksut yleensäkin vastaavissa kunnallisissa palveluissa tai ostopalveluissa.

Palvelusetelin tukipalveluihin asetetut hintakatot palveluntuottajille ovat vastaavat kuin asiakasmaksut kunnallisissa palveluissa tai ostopalveluissa.
 

Kaupunginhallitus on asiaa käsitellessään 6.11.2018 § 297 hyväksynyt uuden Palvelusetelin sääntökirjan.

Sääntökirjan mukaisesti palveluseteli voidaan myöntää Akaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille. Lisäksi sääntökirja koskee yhteistoiminta-alueen (Urjala) vammaispalveluita ja vanhuspalveluita lukuun ottamatta vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittelyä.

 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

 

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan lomakkeella Hakemus palveluasumisen palveluntuottajaksi. Hakemus määrittelee samalla Akaan kaupungin palveluntarjoajalle asettamat vaatimukset.
(Hakemus on sähköisesti täytettävissä avattaessa Adobe Acrobat -ohjelmaan.)

Lisätietoja palveluntuottajaksi hakeutumisesta:
- vanhusten ja vammaisten palvelujen osalta va. vanhuspalvelujohtaja Marjut Takanen, puh. 040 335 4274
- mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta sosiaalityöntekijä Elina Lähteenmäki, puh. 040 335 3420.
Sähköpostit on muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi.

 

Palvelusetelin käyttäjäksi hakeutuminen

 

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää nykyisen tehostetun palveluasumisen piiriin pääsyn kriteerit eli henkilölle, joka on tehnyt tehostettua palveluasumista koskevan hakemuksen ja joka on todettu ko. palveluun oikeutetuksi.

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelujen antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus valvoa palveluntuottajia ja tarvittaessa peruuttaa hyväksyminen palveluntuottajaksi.

Lisätietoja löytyy Palvelusetelioppaasta sekä Palvelusetelin lyhyistä ohjeista.

 

Palvelusetelin kattavuus

 

Palveluseteli on tarkoitettu kattamaan asiakkaan saaman hoivan ja hoidon osuutta sekä ateriakustannuksia palvelusetelin arvoon saakka. Se osa palvelun kustannuksista, joita palveluseteli ei kata, on asiakkaan omavastuuosuutta.

Palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan bruttokuukausituloista ja sen myötä muodostuvasta omavastuuosuudesta.
Lisätietoa löytyy Palvelusetelin lyhyistä ohjeista.

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi