Palveluseteli tehostetussa palveluasumisessa


Akaan perusturvalautakunta on 24.11.2015 päättänyt jatkaa palvelusetelin käyttöä vanhusten tehostetussa palveluasumisessa pysyvänä palvelumuotona.

Päätöksen yhteydessä hyväksytty Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta sisältää taustat ja ohjeistuksen palvelusetelin käyttöön.


Palveluntuottajaksi hakeutuminen


Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan lomakkeella Hakemus tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi. Hakemus määrittelee samalla Akaan kaupungin palveluntarjoajalle asettamat vaatimukset.

Lähempiä tietoja palveluntuottajaksi hakeutumisesta antaa vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Eveliina Kiiski, puh. 040 335 3434, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi.


Palvelusetelin käyttäjäksi hakeutuminen


Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää nykyisen tehostetun palveluasumisen piiriin pääsyn kriteerit eli henkilölle, joka on tehnyt tehostettua palveluasumista koskevan hakemuksen ja joka on todettu ko. palveluun oikeutetuksi.

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelujen antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus valvoa palveluntuottajia ja tarvittaessa peruuttaa hyväksyminen palveluntuottajaksi.

Palvelusetelistä kiinnostuneet tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä palveluvastaava Marjut Takaseen, puh. 040 335 4274, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi.


Palvelusetelin kattavuus


Palveluseteli on tarkoitettu kattamaan asiakkaan saaman hoivan ja hoidon osuutta sekä ateriakustannuksia palvelusetelin arvoon saakka. Se osa palvelun kustannuksista, joita palveluseteli ei kata, on asiakkaan omavastuuosuutta.

Palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan bruttokuukausituloista. Enimmäismäärä 2.800 euroa myönnetään silloin, kun asiakkaan asiakasmaksuasetuksen mukaiset bruttotulot ovat enintään 999 euroa/kuukausi.
Muut tulorajat löytyvät valtuuston hyväksymästä palvelusetelitaulukosta.

Palveluvastaava Marjut Takanen auttaa myös asiakkaan maksettavaksi jäävien kustannusten arvioinnissa.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi