Vanhuspalvelut

Tarjoamme ikäihmisille

  • mahdollisuuden aktiivisiin eläkevuosiin
    palveluja, joiden avulla mahdollisimman moni voi elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa ympäristössään
  • tukea ja hoitoa ympärivuorokautisesti tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja vanhainkodissa, kun kotona asuminen ei enää onnistu


Palvelupisteen yhteystiedot:

Koivistontie 3, 37830 Akaa
 Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949

Apua ja neuvontaa palveluista, asumisesta, vapaa-ajan toiminnasta jne.
Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.30.

 

Onko sinulla huoli ikäihmisen hyvinvoinnista ja selviämisestä?


Jos olet lähipiirissäsi tai työtehtävissäsi kohdannut ikäihmisen, joka mielestäsi hyötyisi meidän palveluistamme, voit täyttää alla olevan ilmoituksen.

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)

Voit myös soittaa yhteiseen palvelunumeroon 040 733 3949.

 

Vanhusten palveluiden toteuma-ajat


Laki ikääntyneen väestön tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)  eli ns. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnat julkaisevat ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Akaan vanhuspalveluiden toteuma-ajat aikavälillä 1.7.2018-31.12.2018 on merkitty tiedoksi perusturvalautakunnan kokouksessa 22.1.2019.

 

Palautetta vanhus- tai vammaispalveluista

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi