Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut tuotetaan isäntäkuntamallin mukaisesti yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Akaa ja Urjala. Isäntäkuntana on Akaa.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin kuuluvat mm. kuljetuspalvelut, asumispalvelut, tulkkipalvelut ja asunnon muutostyöt sekä asunnon välineet ja laitteet.

 

Akaan kaupungin vammaispalveluohjeet
 

 


Palautetta vammaispalveluista

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi