Terveyskeskussairaala

Akaan terveyskeskussairaalan Toijalan ja Urjalan osastot tarjoavat perusterveydenhuollon sairaalapalveluita Akaan kaupungin yhteistoiminta-alueen asukkaille.

Terveyskeskussairaalassa suositaan omatoimisuutta tukevaa työtapaa, jossa henkilökunta tukee ja kannustaa potilasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti arkipäivän toiminnoista. Tavoitteena on potilaan omien voimavarojen vahvistuminen. Henkilökunta auttaa ja ohjaa niissä toiminnoissa, joista potilas ei selviydy yksin.

Kuntoutumisen tavoitteet tehdään yhteistyössä henkilökunnan, potilaan ja omaisten kanssa.
Potilaan kuntoutumisen tavoitteena voi olla esimerkiksi liikkuminen osastolla, omatoiminen syöminen, wc:ssä tai suihkussa käyminen, pukeutuminen ja muut jokapäiväiset toiminnot.

Terveyskeskussairaalassa on mahdollista saada myös psykologin, sosiaalityöntekijän ja ravitsemusterapeutin palveluja. Osastot toimivat tiiviissä yhteistyössä kotihoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi