Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut

 

Valtioneuvoston 23. marraskuuta 2018 vahvistamat enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville asiakasmaksuille ovat voimassa asetuksen mukaisesti vuosina 2018 - 2019.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 29.5.2018 § 78, että terveydenhoidossa ei peritä asiakasmaksua puheterapiasta eikä siedätys- eli hyposensibilisaatiohoidosta 1.6.2018 alkaen.

Päivystyskäyntien hinnat TAYS Valkeakoskella päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus.

Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta on 12.12.2017 § 134 päättänyt maksuista muilta osin seuraavasti:

 

Terveyskeskuksen avohoidon maksut 18 vuotta täyttäneiltä


Muut maksut

 

                                        

 

 

Maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat yllä tähdellä (*) merkityt palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.
Maksukatto on 683,00 euroa.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?
• Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä
• Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja ne on esitettävä tarvittaessa
• Maksukaton ylittymisen jälkeen myönnetään vapaakortti, jonka saa terveyskeskussairaalan
osastosihteereiltä.
• Vapaakortin saamiseksi on esitettävä alkuperäiset kuitit muualla kuin Akaan
terveyskeskuksessa suoritetuista hoitomaksuista.

Lisätietoa maksukatosta

 

Maksut todistuksista ja lausunnoista
kooste maksuista löytyy otsikon takaa

 

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut 18 vuotta täyttäneiltä

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi