Sähköinen potilastietojen arkisto

Potilastiedon arkisto eli eArkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja tietoturvallisesti. Potilastiedon arkisto on käytössä koko Suomessa.

Sähköinen potilastietojen arkisto on otettu Akaassa ja Urjalassa käyttöön lokakuun alussa 2014. Täysi-ikäiset henkilöt pääsevät verkon kautta katsomaan eArkistossa olevia, hänestä kirjattuja potilastietoja.

Arkisto mahdollistaa sen, että hoidossa voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä. Palvelu mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä. Tietojen laajennettu käytettävyys tukee potilaiden uutta mahdollisuutta valita oma hoitoyksikkönsä. Arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon yksiköissä, jotka tarvitsevat niitä potilaan hoidossa.

 

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilas saa itse vaikuttaa siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan suostumusta. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki järjestelmässä jo olevat ja siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot.

Arkisto tarjoaa potilaille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietojaan pääsee tarkastelemaan turvallisesti Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan osoitteessa kanta.fi/omakanta Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä. Suostumuksesta ja kielloista voi sopia myös terveydenhuollon toimipisteessä siellä asioidessaan. Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela.

 

eArkisto on tietoturvallinen järjestelmä

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arkistoa potilastietojärjestelmien kautta, tunnistautumalla palveluihin yksilöidyillä terveydenhuollon ammattikorteilla. Arkistossa olevien asiakirjojen käyttäminen edellyttää, että ammattilaisen ja potilaan välillä on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys, jonka perusteella käyttö on oikeutettua. Tiedonsiirto terveydenhuollon ja eArkiston välillä tapahtuu salattuna. Kaikesta potilastietojen käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi