Potilasasiamies / sosiaalityöntekijä


Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet määritellään laissa potilaan oikeuksista (785/1992). Laki koskee julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon yksiköissä sekä sosiaalihuollon laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa tai vammaisten palveluissa, annettavia terveydenhuollon palveluja.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:
  • neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun
  • ohjata tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa
  • tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi esim. tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon

Potilasasiamies ei toimi potilaan oikeudellisena avustajana.
Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Akaan terveyskeskuksen toimintayksiköiden potilasasiamies on

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi