Mielenterveyspalvelut

Elämäntilanteessa kriisi, mieli maassa,
ihmissuhteessa ristiriitaa, koulu ei suju
- mistä apua?

Lasten mielenterveyspalvelut

Perheneuvolapsykologit tukevat akaalaisia ja urjalalaisia lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu 0-15 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Perheneuvolapalvelut ovat asiakkaille vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolapsykologit työskentelevät yhdessä perheneuvojien kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös lapsen ja perheen verkostojen, kuten koulun ja päiväkodin, kanssa.

Perhe voi itse olla yhteydessä perheneuvolaan puhelimitse. Varmimmin työntekijät ovat tavoitettavissa puhelinaikoina. Lisäksi yhteistyötahot voivat perheen suostumuksella tehdä suullisen tai kirjallisen lähetteen.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä:

  • lapsen käyttäytymiseen ja tunne-elämään
  • lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen
  • lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen
  • perheenjäsenten välisiin ristiriitoihin ja
  • parisuhteeseen liittyvissä pulmissa
  • elämäntilannekriiseissä sekä
  • erouhkaan ja eroprosessiin liittyvissä asioissa


Perheneuvolan psykologit:

Essi Niskanen
puh. 040 335 4681

Mari Partinen
puh. 040 335 4682

Puhelinajat ovat ma ja to klo 12-13

 

Terveyskeskuksen psykologi:

Lastenneuvolaikäisille terveyskeskuspsykologi suorittaa perustason psykologisia tutkimuksia, esim. kehitystasoarvioita lähinnä jatkohoidon tai kuntoutuksen tarpeen arvioimiseksi ja suunnittelemiseksi. Terveyskeskuspsykologi tekee kiinteää yhteistyötä lastenneuvolatiimin kanssa.

Urjalan aikuisväestö ja Akaan lastenneuvolaikäiset
Maria Jutila
puhelinaika ma-to klo 12.00–12.30
puh. 040 335 2006

 

Koululaisten mielenterveyspalvelut

Koulupsykologit tarjoavat lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistavat heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologi osallistuu myös koulujen oppilashuoltoryhmiin ja toimii yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, kouluterveydenhuollon henkilöstön ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat tai oppilas itse voi ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin puhelimitse tai esimerkiksi Wilma-viestillä. Oppimisvaikeuksia voidaan selvitellä psykologisilla tutkimusmenetelmillä, joiden tulosten pohjalta suunnitellaan opetuksen tukitoimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja erityisopettajien kanssa.

Tunne-elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan niihin. Myös lyhyet tukikeskustelujaksot ovat mahdollisia. Koulupsykologit tapaavat oppilaita pääasiassa koululla koulupäivien aikana, mutta tapaamiset on mahdollista järjestää myös Akaan Perhekeskuksen työhuoneella. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.


Koulupsykologi
Tiina Tommila
(Arvo Ylppö, Nahkiala, Pappila, Sontula, Yhteiskoulu)
puh. 040 335 3401
tiina.tommila(at)akaa.fi


Psykiatrinen sairaanhoitaja Viialan kouluilla
Katriina Mäkinen
puh. 040 335 2642
katriina.makinen(at)akaa.fi

Psykiatrinen sairaanhoitaja Toijalan kouluilla
Sirkkuliisa Adamson
puh. 040 335 2618
sirkkuliisa.adamson(at)akaa.fi

Psyykkarien omalle sivulle


Aikuisten mielenterveyspalvelut

Terveyskeskuspsykologien työn tavoitteena on asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, psyykkisesti kuormittavien tilanteiden helpottaminen ja asiakkaan omien voimavarojen löytäminen. 

Elämäntilannekriiseihin liittyvät tukikeskustelut antavat asiakkaalle mahdollisuuden tilanteensa selvittämiseen sekä ajatustensa ja tunteidensa jäsentämiseen.

Terveyskeskuspsykologit tarjoavat ohjausta ja keskustelutukea  

Äitiysneuvolan asiakkaille ja lasten vanhemmille

· raskauteen tai synnytykseen liittyvissä huolissa
· uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa
· synnytyksen jälkeisen mielialan tukemisessa
· vanhemmuuteen tai lapsen kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
· tarvittaessa ohjaa jatkotukeen perheneuvolaan

Aikuisasiakkaille lyhytaikaisissa elämän muutos- ja kriisitilanteissa

· äkillinen, järkyttävä kokemus
· kuolema
· ihmissuhdekriisit
· ahdistuneisuus-, masennus- tai paniikkioireet
· tarvittaessa ohjaa jatkotukeen mielenterveyskeskukseen

Terveyskeskuspsykologi tekee kiinteää yhteistyötä lastenneuvolatiimin kanssa.                                                                                              

Psykologi
Urjalan aikuisväestö ja Akaan lastenneuvolaikäiset
Maria Jutila
puh. 040 335 2006

Psykologi
Akaan aikuisväestö
Susanna Saari
puh. 040 335 2604

Puhelinajat ovat ma-to klo 12.00–12.30


Kun kriisi kohtaa

Mikäli olet tavalla tai toisella ollut osallisena järkyttävään tapahtumaan tai olet vaikeassa elämäntilanteessa, voit soittaa numeroon 040 335 2702 ja pyytää yhteydenottoa kriisiryhmältä.

Kriisiryhmän työntekijä ottaa Sinuun yhteyttä saatuaan yhteystietosi.

Lue lisää kriisityöstä

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi