Elämäntilannekriisi


Jokaisen elämään liittyy muutostilanteita. Huolimatta siitä, että elämänmuutokseen on saattanut liittyä myönteisiäkin odotuksia, ihminen saattaa kokea uuden elämänvaiheen tai – tilanteen vaikeana. Ihmisen elämänkaarella siirtyminen vaiheesta toiseen – kuten esimerkiksi kotoa pois muuttaminen,  työelämään siirtyminen, perheenperustaminen, vanhempana toimiminen tai eläkkeelle jääminen – saattaa monestakin syystä johtuen tuntua ylivoimaisen raskaalta. Elämässä tulee myös vastaan tilanteita, joita ei ole toivonut eikä suunnitellut. Tällaisia ovat esimerkiksi avioero, työttömäksi jääminen, taloudelliset vaikeudet tai uupumus.

Hyvin monet ihmiset joutuvat elämänsä aikana selvittelemään elämäntilanteeseensa tai elämänvaiheeseensa liittyviä haasteita. Tavallisesti tällaisista vaikeuksista selviydytään oman tukiverkoston ja omien voimavarojen avulla. On kuitenkin tilanteita, joissa omat voimat eivät tunnu kantavan. Saattaa olla, että kriisitilanne onkin murtanut sosiaalisen verkoston tai ihmisen omat voimavarat ovat vähissä. Erityisesti silloin, jos ihmiselle kasaantuu useampia elämän kriisejä samanaikaisesti, joutuvat omat voimavarat ja selviytymiskeinot kovalle koetukselle. 

Vaikeassa elämäntilanteessa voi kääntyä ammattihenkilön puoleen. Keskustelu täysin ulkopuolisen ammattihenkilön kanssa auttaa usein ottamaan omaan tilanteeseen etäisyyttä ja tätä kautta näkemään selviytymispolkuja tilanteeseen.  Puhuminen vaikeistakin asioita rauhoittaa mieltä ja luo toiveikkuutta. Saattaa olla, että jo muutamakin keskustelukerta tuo tilanteeseen riittävän avun.

Mistä apua elämäntilannekriisiin?

Soita numeroon 040 335 2702, mikäli koet tarvitsevasi apua elämäntilannekriisiin.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi