Äkilliset kriisit


Äkilliset järkyttävät tapahtumat

Elämässä saattaa joutua kohtaamaan järkyttäviä tilanteita. Äkillisinä traumaattisina kriiseinä pidetään tapahtumia, joihin ei ole voinut millään tavalla valmistautua ja jotka vaikutukseltaan ovat niin voimakkaita, että ne ainakin hetkellisesti murtavat ihmisen selviytymiskeinot. Esimerkiksi liikenneonnettomuudet, äkilliset kuolemantapaukset, itsemurhat, tulipalot, väkivallanteot ja läheltä piti – tilanteet ovat tällaisia tapahtumia. Näissä tilanteissa ihmisen tavalliset tiedon- ja tunteidenkäsittelytavat kuormittuvat äärimmilleen ja ihmisestä saattaa tuntua, ettei hän selviydy tilanteesta. Psyykkinen kärsimys vaikeuttaa tapahtuneen ymmärtämistä ja sen läpikäymistä.

Kriisiryhmän työ

Kriisiryhmän tarkoituksena on tarjota tukea tällaisten äkillisten traumaattisten kriisien uhreille. Tarkoituksena on tukea uhreja ja auttaa heitä selviytymään ensijärkytyksen yli. Tiedon tapahtuneesta kriisiryhmä saa tavallisimmin viranomaisilta (kuten poliisilta tai pelastushenkilöstöltä). Tämän jälkeen kriisiryhmän työntekijä ottaa puhelimitse yhteyttä asianosaisiin. Puhelinkeskustelussa työntekijä kyselee tapahtuneesta ja siitä, mitä kriisiin joutunut ihminen on kokenut. Keskustelun perusteella kriisityöntekijä tekee suunnitelmaa tilanteeseen sopivasta kriisityöstä.

Tavallisin työskentelymuoto on kriisi-istunto, johon kutsutaan onnettomuuden uhreja tai uhrien omaisia. Kriisi-istuntoon kutsuttavista ihmisistä päätetään yhdessä omaisten kanssa. Istunto järjestetään yleensä 2-3 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta. Tarkoituksena on läpikäydä tapahtuman faktoja, osallisena olleiden kokemuksia sekä tavallisimpia kriisireaktioita ja selviytymiskeinoja. Istunnon jälkeen arvioidaan seurannan tarvetta ja tehdään jatkosuunnitelmia. Joskus voidaan pitää useampia istuntoja eri kohderyhmille (esim. omaiset, opiskelukaverit, työkaverit).

Traumaattisen tapahtuman vaikutuksista elämään

On hyvin tavallista, että heti järkyttävän tilanteen jälkeen ihmisen valtaa sokki-tila. Sokki on ihmisen psyykkinen suojakeino, joka auttaa selviytymään järkytyksen alkuvaiheessa. Sokissa olevat ihmiset kuvaavat omaa oloaan usein unenomaiseksi. Heidän mukaansa tunteet ovat turtana ja heidän on vaikeaa ymmärtää, että tapahtunut on totta. Kun todellisuus vähitellen alkaa avautua ja ihminen alkaa ymmärtää, mitä oikeasti on tapahtunut, alkaa tavallisesti reagointi tapahtuneeseen. Erilaiset tunteet – esimerkiksi suru, pettymys, kiukku ja viha – saattavat olla yllättävänkin voimakkaita. Järkyttävien tapahtumien jälkeen ihmisillä on usein myös tuntemuksia kehossaan. Monet uhrit kuvaavat sisäistä vapinan tunnetta, sydämen tykytystä ja levotonta fyysistä oloa. Olotila saattaa olla ylivireä eikä ihminen näin ollen pysty nukkumaan. Tavallisesti nämä reaktiot lievenevät muutamien viikkojen kuluessa. Mikäli reaktiot jatkuvat pidempään, on hyvä keskustella tilanteesta ammattihenkilön (sairaanhoitaja/lääkäri/psykologi) kanssa.

Varhaisen kriisityön tarkoituksena on auttaa onnettomuuden kokeneita käsittelemään näitä onnettomuuden jälkeisiä reaktioita. Tämän lisäksi pyritään heti työn alkuvaiheessa tarjoamaan lisätukea niille, jotka ovat tuen tarpeessa.

Raskaassa elämäntilanteessa on tärkeää pitää huolta itsestään. Myös läheisten ihmisten antaman tuen  merkitys korostuu. Läheiset ihmiset voivat järkytyksen alkuvaiheessa toimia tärkeänä voimavarana ja tukena. Linkki: www.spr.fi/ Äkilliseen onnettomuustilanteeseen/ Näin selviydyt henkisesti/Näin voit auttaa henkisesti

Mistä apua?

Mikäli olet tavalla tai toisella ollut osallisena järkyttävään tapahtumaan voit soittaa  numeroon 040 335 2702 ja pyytää yhteydenottoa kriisiryhmältä. Kriisiryhmän työntekijä ottaa Sinuun yhteyttä saatuaan yhteystietosi.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi