Tyttöjen ilmaiset papilloomavirusrokotukset jatkuvat

Kaikille yläkouluikäisille tytöille järjestetyt HPV-rokotukset päättyivät kevätlukukauden 2015 lopussa.  Jatkossa yläkouluikäisten tyttöjen HPV-rokotussuoja tulee kuitenkin tarkistaa 7. – 9. luokkien terveystarkastuksissa.  Keskenjääneet rokotussarjat täydennetään. Rokottamattomille annetaan HPV-rokote, jos he sen haluavat.  Tavoitteena on, että mahdollisimman moni tyttö saa suojan HPV-infektiota vastaan. Rokote on tärkeä ottaa jo 11–12-vuotiaana, sillä varhain annettu rokote synnyttää paremmin suojaavia vasta-aineita kuin myöhemmin annettu.

Jos tyttö on täyttänyt 15 vuotta, tulee hänelle antaa yhteensä kolme annosta HPV-rokotetta.

Jos HPV-rokotussarja on peruskoulun päättyessä kesken, olisi kunnan hyvä järjestää mahdollisuus saattaa rokotussarja loppuun. 

Lupa HPV-rokotuksia varten

Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat vapaaehtoisia. On tärkeää, että jokainen rokotusta haluava tyttö saa rokotuksen. On myös tärkeää, että rokotuspäätös syntyy tutkitun tiedon perusteella. Syventävää tietoa tytöille ja heidän vanhemmilleen on tarjolla Tyttöjen juttu -sivustolla.

Ohjeet pähkinänkuoressa

  • Lupa rutiiniluonteiseen ennaltaehkäisevään tai hoitotoimenpiteeseen tulee saada tytöltä itseltään. 
  • Jos tytön kypsyystaso ei riitä asian arvioon, lupa tulee saada hänen huoltajiltaan.
  • Iänmukaisen kypsyystason yksilöllisen vaihtelun vuoksi kaikkien rokotusikäisten tyttöjen huoltajien kanta pyritään selvittämään koululta kotiin lähtevällä lomakkeella. Lomakkeen voi lähettää huoltajille esimerkiksi tytön mukana, tai kopioida sen Wilman tai muun sähköisen viestintäjärjestelmän viestikenttään.
  • Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, lomakkeen saaneen huoltajan velvollisuus on kertoa asiasta toiselle huoltajalle.
  • Molemmat huoltajat voivat ilmoittaa terveydenhoitajalle kantansa rokottamiseen suullisesti, lomakkeella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai esimerkiksi Wilmassa. Yhden huoltajan ilmoitus riittää, jos hän edustaa molempien yksimielistä kantaa asiaan tai hän on tytön ainoa huoltaja.

 

Lisätietoja HPV – rokotteesta:

https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/hpv-rokote


Tulostettava lupalappu

https://www.thl.fi/documents/605812/831501/THL_HPV_Lupalappu_120116.pdf/68733737-9dd8-413d-9721-57ad25733a61

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi