Fysioterapia ja apuvälinelainaus

 


Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä toimintakyvyn alenemista. Asiakkaan on mahdollisuus käydä fysioterapiassa Toijalan tai Urjalan terveysasemalla. Asiakkaat ohjautuvat pääosin terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä.

Fysioterapiassa painotamme terapeuttista harjoittelua, ohjausta ja neuvontaa sekä erityisesti aktivoimme ja motivoimme asiakasta omaehtoiseen harjoitteluun. Yksilökäyntien jatkona on myös mahdollisuus jatkaa fysioterapiaryhmässä.

Asiakasmaksu on 11,40 € / käynti, ryhmäkäynnit ovat maksuttomia.

 

Selkäsuoravastaanotto

Fysioterapeutin akuuttiselkävastaanotto on päivystyksellistä vastaanottotoimintaa, jossa selkäkipuinen asiakas tulee fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Suoravastaanoton tarkoituksena on nopeuttaa akuutin selkäkipuisen asiakkaan hoitoon pääsyä. Se on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, joiden selkävaiva on kestänyt alle 6 viikkoa.

Fysioterapeutti voi tarvittaessa konsultoida lääkäriä ja kirjoittaa lyhyen sairausloman. Akuuttivastaanotot ovat käynnissä useissa kunnissa ja toimintatapaan on oltu erittäin tyytyväisiä.

Lisätietoja selkävastaanotosta

 

Apuvälinelainaus

Fysioterapiasta lainataan asiakkaille apuvälineitä tukemaan arjessa selviytymistä. Apuvälineita on liikkumiseen, hygieniaan sekä erilaisiin päivittäisiin toimintoihin. Apuvälineitä lainattaessa arvioidaan niiden tarve ja laina-aika, sovitetaan ja opastetaan käyttö. Välineitä lainataan lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön. 

Yksilöllisten apuvälineiden saatavuus päätetään kuukausittain kokoontuneessa johtavan ylilääkärin johtamassa kuntoutustyöryhmässä.  Päätöksenteon pohjana ovat mahdollinen kuntoutussuunnitelma, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet sekä yksilöllinen tarveharkinta.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi