Talous- ja velkaneuvonta

 

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat lisääntyä. Esimerkiksi korko- ja perintäkulut voivat kasvaa suuriksi.

Talous- ja velkaneuvonnassa selvitetään, miten asiakkaan rahatilanne saadaan tasapainoon ja velat järjesteltyä. Talous- ja velkaneuvoja auttaa ja tukee päätösten teossa.
Talous- ja velkaneuvoja antaa yksityishenkilöille tietoja ja neuvoja talouden ja velkojen hoidossa sekä avustaa taloudenpidon suunnittelussa, selvittää talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja tukee avun hakemisessa sekä avustaa velkajärjestelyyn liittyvien asioiden hoitamisessa.

Neuvoja auttaa esimerkiksi

  • rahankäytön suunnittelussa
  • maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
  • neuvotteluissa velkojien kanssa
  • tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen laatimisessa ja tarvittaessa avustaa oikeuden istunnoissa
  • Takuu-Säätiölle tehtävän sosiaalisen luotto -hakemuksen laatimisessa

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyivät 1.1.2019 lukien entisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta, joka tulee voimaan 1.1.2019 ja korvaa samalla voimassa olleen samannimisen lain.

Talous- ja velkaneuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta.


Akaan toimipiste

Pirkanmaan oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvoja Reija Civil

Kirkkotori 10, 2. krs, 37800 Akaa

Asiakasvastaanotto Akaan toimipisteessä ainoastaan ajanvarauksella joko sähköpostitse osoitteesta pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi  tai puhelimitse Pirkanmaan oikeusaputoimisto/Tampere puh. 029 56 60715 (ma-pe klo 8-16.15).


Ei kuntasidonnaisuutta

Lakimuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Talous- ja velkaneuvontapalveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot.
Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html
 

Talous- ja velkaneuvonnan kotisivut ovat osoitteessa www.talousjavelkaneuvonta.fi

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi