Päihdehuolto

 

Päihdehuollon palveluja annetaan henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Palveluja voidaan antaa päihdeongelmaisen perheelle ja muille läheisille. Palveluiden antamisen edellytys on avun, tuen ja hoidon tarve.

Päihdeongelman hoitoon liittyvissä käytännönjärjestelyissä apua saa kaupungin sosiaalityöntekijöiltä ja päihdetyönohjaajilta.

Neuvontaan ja ohjaukseen sisältyy muun muassa

  • keskustelu päihteiden käytön haitoista itselle / läheisille
  • hoidontarpeen arviointi
  • asiakkaan motivointi hoitoon
  • hoitopaikka ja maksujärjestelyt (hoitopaikan varaaminen, tarvittaessa toimeentulotuki ja ostopalvelusopimukset)
  • jatkohoidon suunnittelu ja järjestäminen.

Päivätoiminta

Päivätoimintakeskus on auki arkipäivisin Toijalassa klo 7-13 ja Viialassa klo 7.30-14.

Tiloissa on mahdollisuus ruokailuun, vaatehuoltoon, peseytymiseen ja henkilökohtaiseen keskusteluun. Päivätoimintaan sisältyy myös ryhmämuotoista toimintaa sekä virike- ja leiritoimintaa.


Toijalan päivätoimintakeskus

Päihdetyönohjaaja Pekka Leväniemi

puh. 040 335 3412

Meijerintie 1, 37800 Akaa

 

Viialan päivätoimintakeskus

Päihdetyönohjaaja Kristiina Yläjoki

puh. 040 335 3414

Parkkitie 7, 37830 Akaa


Tuetun asumisen ohjaaja/
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Sari Kindt

puh. 040 335 3039
 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi