Omaishoito

Omaishoidontuki


Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen, tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, joka perustuu kunnan harkintaan.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta on kokouksessaan 7.10.2015 päättänyt omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan alueella.

Useita eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden kokonaistilanteen arviointiin osallistuu moni ammatillinen tiimi. Yli 65-vuotiaiden kohdalla käytetään toimintakyvyn arviointiin rava-mittaria ja MMSE-muistitestiä.

Omaishoidontukihakemukset käsittelee asiakasohjaaja.
Hakemus on täytettävissä sähköisesti, kun avaat sen Acrobat-ohjelmalla.

Lasten ja alle 65-vuotiaiden sekä VPL:n mukaiset hakemukset:
Asiakasohjaaja Tuula Auranen
Palvelupiste / Koivistontie 3, 37830 Akaa

Yli 65-vuotiaiden hakemukset:
Asiakasohjaajat
Palvelupiste / Koivistontie 3, 37830 Akaa

Omaishoidontuet määrät vuonna 2018 ovat:
(Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan päätöksen 12.12.2017 § 133 mukaan)

alin tuki 411,10 e/ kk
keskimmäinen tuki 526,70 e/ kk
korkein tuki 656,50 e/ kk.

Omaishoitolain 5 §:n mukaisissa tilanteissa (luokka 4) hoitopalkkio on 816,10 e/kk. Omaishoidon tuen vapaapäivältä peritään hoitomaksuja 11,40 e/pvä.

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi