Vertaistukiryhmät lapsille

 

Lasten eroryhmä syksy 2019


Akaan lapsiperhepalveluissa alkaa eroryhmä 7-12-vuotiaille lapsille. Ryhmien tavoitteena on auttaa lapsia käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia. Vertaisryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä vanhempien eroa yhdessä muiden kanssa, joilla on samankaltaisia kokemuksia.    

Ryhmissä etsitään voimavaroja ja tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.

Vanhempien eroa käsitellään ryhmissä puolueettomasti ja ikätason mukaisesti leikkien, pelaamisen, askartelun, taiteen ja puhumisen kautta. Ryhmiä ohjaa aina kaksi koulutettua ohjaajaa. Ryhmät ovat maksuttomia ja lapsille tarjotaan ryhmässä välipala.

Kevään 2020 ryhmä on 7-10 vuotiaille lapsille.

Ajankohta: 10.9.-15.10.2019, yhteensä 6 tiistaita, klo 17-19
Paikka: Narikka, Kirkkotori 10 Akaa, 2. kerros

Ilmoittautumiset 31.8.2019 mennessä.


Ilmoittaudu tästä


Lisätietoa saat myös ryhmän ohjaajilta:
perhetyöntekijä Tiia-Maria Kettunen
puh. 040 335 4683

 

Mikä vertaistukiryhmä?

 

Vertaistukiryhmät lapsille
– lasten ryhmämuotoinen auttaminen vanhempien erotilanteessa

Lapsiperheen ero on aina iso asia ja koskettaa jokaista perheenjäsentä.  Kasvatus- ja perheneuvonta ry Kasperissa on kehitetty auttamismuotoja lapsille, joiden perheessä on tapahtunut vanhempien ero. Akaan lapsiperhepalveluiden pitämässä ryhmässä ryhmänohjaajat ovat käyneet Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n ohjaajakoulutuksen.

Lasten erovertaisryhmien tavoitteita

  • Vertaisten kokemusten kuuleminen auttaa lapsia hahmottamaan omaa elämäntilannettaan.
  • Ryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä vanhempien eroa ilman lojaliteettiristiriitaa.
  • Ryhmät auttavat lasta nimeämään ja käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia.
  • Ryhmissä tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.

Ryhmä tarjoaa lapselle mahdollisuuden tavata muita lapsia, joilla on samankaltaisia kokemuksia ja tuntemuksia. Vanhempien eroa käsitellään ryhmässä puolueettomasti ja ikätason mukaisesti leikkien, pelaamisen, askartelun, piirtämisen ja puhumisen kautta. Lasten voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen kulkevat ryhmän ohjaavana periaatteena.

Ryhmät on tarkoitettu 7−12-vuotiaille lapsille. Ryhmään otetaan enintään seitsemän lasta ja heitä ohjaa kaksi koulutettua ryhmänohjaajaa. Tarkoituksena on, että jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ryhmät ovat suljettuja. Lapsille tarjotaan ryhmäkerroilla välipalaa. Ryhmät ovat maksuttomia.

Ryhmät ovat lapsia varten. Koko ryhmän ajan on tarkoitus käyttää kieltä ja välineitä, joita lapset ymmärtävät. Ryhmässä ei oteta kantaa kenenkään eropäätökseen, eikä myöskään valita puolia vanhempien välillä. Ryhmästä ei ole myöskään mahdollista saada materiaalia tai dokumentteja mahdollisiin huoltokiistojen oikeudenkäynteihin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. Ennen ryhmää pidämme perheiden kanssa alkutapaamiset. Ryhmän jälkeen on myös lopputapaamiset, jolloin käymme läpi mm. lasten piirustuksia ja keskustelemme siitä mitä ryhmässä on tehty.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

perhetyöntekijä
Tiia-Maria Kettunen
puh. 040 335 4683

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi