Perhetyö

 

Perhetyö on alle 18 –vuotiaille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen järjestettävä kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen tukimuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa perheiden elämänhallintaa ja sisäisten voimavarojen käyttöä sekä vahvistaa perheen selviytymistä arjessa.  Perhetyötä tehdään aina yhteistyössä kaikkien perheenjäsenten kanssa. Työskentely tapahtuu keskustelutyönä, johon voi perheen tarpeen mukaan sisältyä myös toiminnallisia menetelmiä ja ohjausta.

Ennen perhetyön aloittamista laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa arvio palvelun tarpeesta, sen tarkemmasta sisällöstä ja kestosta.

 

Millaisissa tilanteissa perhetyö voi olla tarpeen?

  • vanhemmuuden selviytymisvaikeudet (itkuinen vauva, lapsen uniongelmat, epävarmuus, perheen roolit)
  • lapsen / nuoren kasvatuksen tukeminen (rajat, yhteiset pelisäännöt, koulunkäynti)
  • vanhemmuuden tukeminen
  • tukea nuoren elämänhallintaan
  • arjen toimimattomuus (käytännön asiat, rahankäyttö, kodinhoito)
  • äidin / isän masennus / uupumus
  • vuorovaikutuksen tukeminen perheenjäsenten välillä
  • perhettä kohdanneissa kriiseissä (avioero, sairastuminen, kuolema)

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi