Lastensuojelu

Mitä on lastensuojelu?

 

Ilmoitus viranomaiselle (pdf)

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla, joita lastensuojelu tarvittaessa tukee lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella on oma nimetty työntekijä eli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka on perheen yhteyshenkilö lastensuojelussa ja vastaa tukitoimien järjestämisestä.

Lapsi-ja perhekohtaista lastensuojelua ovat:

1. Avohuollon tukitoimet
2. Kiireellinen sijoitus
3. Huostaanotto ja sijaishuolto
4. Jälkihuolto

Lastensuojelutyöstä suurin osa tehdään avohuoltona. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja tukea sekä vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta vastaavien kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimia ovat mm.

  • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • lapsen taloudellinen ja muu tuki esim. koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa
  • harrastuksissa
  • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet
  • Lapsi/nuori voidaan myös tarvittaessa lyhytaikaisesti sijoittaa kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena asianosaisten suostumuksella.

Lastensuojelutyössä lasta ja nuorta autetaan ensisijaisesti hänen omassa kodissaan. Joskus kyseeseen tulee kuitenkin lyhyt tai pitkäaikainen perhe- tai laitoshoito. Lapsi voidaan lastensuojelulain 38 §:n mukaan kiireellisesti sijoittaa kodin ulkopuolelle, jos hän on välittömässä vaarassa. Kiireellisestä sijoituksesta päättää lapsiperheiden sosiaalityöntekijä ja se on voimassa enintään 30 vuorokautta. Kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa vielä 30 vrk:lla, jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi.

Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja se on lapsen etu. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi ja sen kestoa arvioidaan säännöllisesti pidettävissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Tämän jälkeen hänellä on oikeus saada jälkihuollon palveluja 21-ikävuoteen asti. Jälkihuollossa nuorta tuetaan esim. asunnon hankkimisessa, opiskelu- ja työasioissa ja muilla tarvittavilla tukitoimilla.
 

Lapsiperheiden palvelujen päivystys

Kun tarvitset kiireellistä sosiaalityöntekijän ohjausta, neuvontaa tai välitöntä puuttumista lapsen tai nuoren asioissa soita virka-aikana ma-pe klo 8-16 puh. 040 335 3040

Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen soittamalla 112 virka-ajan ulkopuolella.

Jos olet huolissasi jonkun lapsen tilanteesta niin ilmoituksen/hakemuksen sosiaalipalveluihin voi myös tehdä kirjallisesti tämän sivun alusta löytyvällä lomakkeella ja lähettää: Akaan sosiaalitoimisto, Pätsiniementie 4 D, 37800 Akaa.

Yksityishenkilönä ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.
 

Oletko kiinnostunut tukiperheenä toimimisesta?

Tukiperheenä viikonloppuisin tai loma-aikoina toimimisesta kiinnostuneita perheitä tarvitaan eri ikäisille lapsille entistä enemmän. Tukiperheet voivat olla tavallisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten auttamisesta ja jotka tahtovat antaa aikaansa, turvallisuutta, huolenpitoa ja hellyyttä myös muille kuin omille lapsille.

Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, ota yhteyttä sosiaalityöntekijä Marja Mäkelään (p. 040 335 3382) tai sosiaaliohjaaja Minna Pekkariseen (p. 040 335 3529).

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi