Kasvatus- ja perheneuvonta

 

Kasvatus- ja perheneuvonnassa annetaan asiantuntija-apua lasten tai perheen ongelmissa. Neuvontaa antavat kaksi psykologia ja kaksi perheneuvojaa. Lisäksi käytettävänä on konsultoivan lastenpsykiatrin palvelut. Asiakkaiksi voivat ilmoittautua sekä Akaan että Urjalan kunnan alle 16 –vuotiaat lapset ja heidän perheensä.

Ennen neuvonnan aloittamista laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa arvio palvelun tai hoidon tarpeesta, sen tarkemmasta sisällöstä ja kestosta. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

 

Kasvatus- ja perheneuvonta voi auttaa, kun

  • lapsen kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta
  • lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
  • vanhemmat tarvitsevat apua vanhemmuuteen tai vanhempien välisten ristiriitojen selvittämiseen
  • perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita
  • perheessä harkitaan eroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen

 

Kasvatus- ja perheneuvonnan toimintamuotoja ovat

  • ohjaus ja neuvonta lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä
  • lasten kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset
  • tuki- ja terapiakäynnit lapsille ja vanhemmille
  • pari- ja perhesuhteisiin liittyvien ristiriitojen selvittely ja hoito
  • ohjaus ja konsultaatio lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville

 

Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät työskentelevät Akaan Viialassa
os. Keskuskatu 43, 37830 Akaa.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi