Kotihoidon maksut

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä tai jatkuvaa.
 

Jatkuvasta hoidosta (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
peritään kuukausimaksu, joka määräytyy saajan kuukausitulojen ja perheen koon mukaan. Kuukausimaksun hinnat, maksuprosentit ja tulorajat perheen koon mukaan ovat seuraavat:

hlömäärä

tuloraja
e/kk      

maksu-% alle 5 h 6-9 h 10-14 h 15-19 h yli 20 h

1

   576,00

35

19,00 24,00 30,00 34,00 35,00

2

1 063,00

22

18,00 19,00 20,00 21,00 22,00

3

1 667,00

18

15,00 16,00 17,00 18,00 18,00

4

2 062,00

15

12,00 13,00 14,00 15,00 15,00

5

2 496,00

13

10,00 11,00 12,00 13,00 13,00

6

2 866,00

11

8,00  9,00 10,00 11,00 11,00

Jos kotitalouden henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Tilapäisen hoidon maksut

 • Tilapäinen kotipalvelukäynti on 12,00 euroa käyntikertaa kohden.
   
 • Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotikäynti 18,90 euroa käyntikertaa kohti.
   
 • Kotisairaalan käynti 12,00 euroa käyntikertaa kohden.
 • Tilapäisestä muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä peritään 12,00 euroa.
   
 • Säännöllisillä kotihoidon asiakkailla kuntohoitajan käynti sisältyy kuukausimaksuun aikaperusteisesti. Tilapäisillä kotihoidon asiakkailla kuntohoitajan käyntimaksu on 8,00 euroa hoitopäivältä.
   

Omaishoidon lakisääteinen vapaapäivä 11,40 euroa.

Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 euroa/hoitopäivä.

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikainen laitoshoito enintään 22,50 euroa/hoitopäivä.

Päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) peritään maksuna 22,50 euroa hoitopäivältä.

 

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 108,00 euroa/kk.

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi