Sahurin vuoropäiväkoti

SAHURIN VUOROPÄIVÄKOTI

Sahurintie 2
37830 Akaa

Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Minna Sievola p. 0403353499, minna.sievola@akaa.fi

 

Nikkarit 1-3 vuotiaat p. 040 335 3406 ( punainen ovi)

nikkarit.sahuri@akaa.fi

Metsurit 2- 3- vuotiaat p. 040 335 3403 ( sininen ovi)

metsurit.sahuri@akaa.fi

Lautturit 3-5-vuotiaat p. 040 335 3404 ( vihreä ovi)

lautturit.sahuri@akaa.fi

Timpurit 3-5-vuotiaat p. 040 335 3405 ( oranssi ovi)

timpurit.sahuri@akaa.fi

 

Akaan kaupungin kaikki päiväkodit toteuttavat paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Sahurin vuoropäiväkoti sijaitsee Akaan Viialan taajamassa. Katso sivun alapalkissa oleva kartta.

Päiväkodin päiväryhmät toimivat klo 6.30-17.00. Vuorohoidon määritykset löytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 § 5 ja §13. Vuorohoitoa tarjotaan lapsen huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvien tarpeiden mukaisesti vuoden ympäri Sahurin päiväkodin Metsurien ryhmätiloissa ( Sivistyslautakunnan päätös 3.12.2018 § 191). Sivistyslautakunnan 14.3.2019 § 43 mukaiset tarkennetut yöhoitosäädökset ohjeistavat, että ´ Mikäli yksinhuoltajan tai molempien vanhempien / huoltajien samanaikainen työstä johtuva lapsen hoidon tarve päättyy klo 22.00 tai sen jälkeen, lapsella on mahdollisuus yöpyä päiväkodissa. Pääsääntöisesti lapsia luovutetaan päiväkodista hakijalleen kuitenkin aina klo 22.45. asti”.

Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito p. 040 335 3509

vuorohoito.sahuri@akaa.fi

Varhaista aamuhoitoa tarvitsevat lapset siirtyvät Metsurien ryhmän tiloista omaan päiväryhmäänsä kunkin ryhmän henkilöstön tullessa työhön ja iltahoitoa tarvitsevat lapset siirtyvät Metsurien tiloihin noin klo 17.00.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito Sahurin päiväkodissa

Vuorohoito ei kuulu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piiriin, vaan tarveharkinta perustuu vanhempien antamaan selvitykseen vuorohoidon tarpeestaan. Vuorohoitopaikka myönnetään vain lapselle, jonka yksinhuoltajavanhempi tai molemmat vanhemmat/ huoltajat ovat hakeneet vuorohoitopaikkaa ja ovat päätoimisesti ja samanaikaisesti joko vuorotyössä tai opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa vuorotyöaikoina. Työmatkoihin kohtuudella kuluva aika otetaan huomioon lapselle myönnettävässä hoitoajassa.

Ehtona vuorohoitopaikan myöntämiselle on, että lasten vanhempien/ samassa taloudessa asuvien huoltajien tulee ennen hoidon alkua toimittaa alkuperäiset työharjoitteluvastaavan tai  työnantajansa laatimat ja allekirjoittamat todistukset vuorotyöstään Sahurin päiväkodin aluevastaavalle. Todistuksesta tulee  ilmetä työnantajan/ työpaikan nimi, osoite ja puhelinnumero,  työntekijän nimi, henkilötunnus, työharjoittelun/ työsuhteen kesto ja päivittäinen työaika kellonaikoineen erikseen arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille.

Vanhempien mahdollisten työpaikan vaihdosten vuoksi uudet vuorotyötodistukset pyydetään vuosittain heinä- elokuun aikana jo vuorohoitopaikan omaavilta vanhempien ilmoittamien sähköpostiosoitteiden kautta ja uusilta asiakkailta hoitosuhteen alussa. Lapsen vuorohoitopaikka perutaan, mikäli todistusta ei toimiteta viimeistään asetettuun määräaikaan mennessä. Paikan peruminen estää vuorohoitoaikojen varaamisen. 

Vanhempien tulee perua lapselleen tarpeeton tai käyttämätön vuorohoitopaikka kirjallisesti esim. ilmoittamalla asia sähköpostin kautta aluevastaavalle. Vuorohoitopaikka perutaan kaupungin taholta, kun lapsi ei ole käyttänyt vuorohoitoa viimeisen parin kuukauden aikana lainkaan. Perumisesta ilmoitetaan vanhemmille sähköpostiviestillä. Uutta vuorohoitopaikkaa voi hakea normaalin hakumenettelyn kautta.

Esiin tulleiden vuorohoidon väärinkäytösten vuoksi vanhempien / samassa taloudessa asuvien huoltajien tulee toimittaa myös määräaikoihin mennessä työnantajansa laatimat ja voimassa olevat työvuorolistansa vuorohoitoon ( hyväksymme paperiset tai sähköisesti toimitetut työvuorolistat). Mikäli vanhemman vuorotyö toistuu esim. viikoittain tai työaikajaksoissa samanlaisina, työvuoroluettelon toimittaminen kerran syys- tai kevätkaudella riittää. Mikäli vanhemman vuorotyöajat vaihtelevat päivittäin, viikoittain tai työaikajaksoittain, voimassa olevat työvuorolistat tulee toimittaa toistuvasti työvuorojen voimassaolon mukaisesti vuorohoitoon.

Tämän lisäksi vanhempien tulee varata lapselleen vuorohoitoajat sähköisesti Vaka-Mukana järjestelmän kautta seuraavaa viikkoa varten viimeistään kuluvan viikon maanantaihin klo 12 mennessä, jolloin varausjärjestelmä sulkeutuu ja henkilöstön seuraavan viikon työvuorot vahvistetaan. Sulkeutumisajan jälkeen ilmoitettuihin hoitotarpeisiin ei vuorohoitoa lapsille tarjota. 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi