Sahurin vuoropäiväkoti

SAHURIN VUOROPÄIVÄKOTI

Sahurintie 2
37830 Akaa

Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Minna Sievola p. 0403353499, minna.sievola@akaa.fi

Varmimmin tavattavissa ma-pe klo 12-14.

 

Nikkarit 1-3 vuotiaat p. 040 335 3406 ( punainen ovi)

nikkarit.sahuri@akaa.fi

Metsurit 2- 3- vuotiaat p. 040 335 3403 ( sininen ovi)

metsurit.sahuri@akaa.fi

Lautturit 3-5-vuotiaat p. 040 335 3404 ( vihreä ovi)

lautturit.sahuri@akaa.fi

Timpurit 3-5-vuotiaat p. 040 335 3405 ( oranssi ovi)

timpurit.sahuri@akaa.fi

Päiväkodin päiväryhmät toimivat klo 6.30-17.00.

 

Akaan kaupungin kaikki päiväkodit toteuttavat paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Sahurin vuoropäiväkoti sijaitsee Akaan Viialan taajamassa. Katso sivun alapalkissa oleva kartta.

 

Sahurin päiväkodin vuorohoito

p. 040 335 3509, vuorohoito.sahuri(at)akaa.fi

Sahurin päiväkotiin on keskitetty koko Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito.

Vuorohoidon määritykset löytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 § 5 ja §13. Vuorohoitoa tarjotaan lapsen huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvien tarpeiden mukaisesti vuoden ympäri Sahurin päiväkodin Metsurien ryhmätiloissa ( Sivistyslautakunnan päätös 3.12.2018 § 191). Sivistyslautakunnan 14.3.2019 § 43 mukaiset tarkennetut yöhoitosäädökset ohjeistavat, että ´ Mikäli yksinhuoltajan tai molempien vanhempien / huoltajien samanaikainen työstä johtuva lapsen hoidon tarve päättyy klo 22.00 tai sen jälkeen, lapsella on mahdollisuus yöpyä päiväkodissa. Pääsääntöisesti lapsia luovutetaan päiväkodista hakijalleen kuitenkin aina klo 22.45. asti”.

Varhaiseen aamuun tulleet ja päiväkodissa yöpyneet lapset siirtyvät Metsurien tiloista omaan päiväryhmäänsä kunkin ryhmän henkilöstön tullessa työhön ja iltapäivällä lapset siirtyvät Metsurien tiloihin klo 17 aikoihin.

Vuorohoito ei kuulu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piiriin. Vuorohoitopaikka myönnetään vain lapselle, jonka yksinhuoltajavanhempi tai molemmat vanhemmat/ huoltajat ovat hakeneet vuorohoitopaikkaa ja ovat päätoimisesti ja samanaikaisesti joko vuorotyössä tai opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa vuorotyöaikoina. Työmatkoihin kohtuudella kuluva aika otetaan huomioon lapselle myönnettävässä hoitoajassa.

Ehtona vuorohoitopaikan myöntämiselle on, että lasten huoltajien tulee ennen hoitosuhteen alkua toimittaa alkuperäiset työnantajansa laatimat ja allekirjoittamat todistukset vuorotyöstään Sahurin päiväkodin aluevastaavalle. Todistuksesta tulee ilmetä työnantajan/ työpaikan nimi, osoite ja puhelinnumero, työntekijän nimi, henkilötunnus, työharjoittelun/ työsuhteen kesto ja päivittäinen työaika kellonaikoineen erikseen arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille.

Vanhempien mahdollisten työpaikan vaihdosten vuoksi uudet vuorotyötodistukset pyydetään vuosittain syyskauden alkupuolella jo vuorohoitopaikkaa käyttäviltä vanhemmilta sähköpostin kautta. Lapsen vuorohoitopaikka perutaan, mikäli todistusta ei toimiteta viimeistään asetettuun määräaikaan mennessä. Paikan peruminen estää vuorohoitoaikojen varaamisen. 

Vanhempien tulee perua lapselleen tarpeeton vuorohoitopaikka kirjallisesti ilmoittamalla asia esim. sähköpostin kautta aluevastaavalle. Vuorohoitopaikka perutaan kaupungin taholta, kun lapsi ei ole käyttänyt vuorohoitoa parin kuukauden aikana. Perumisesta ilmoitetaan vanhemmille sähköpostiviestillä. Uutta vuorohoitopaikkaa voi hakea normaalin hakumenettelyn kautta.

Lasten huoltajien tulee toimittaa myös työnantajansa laatimat ja kulloinkin voimassa olevat työvuorolistansa vuorohoitoon ( paperiset ja sähköiset hyväksytään). Kun huoltajien vuorotyön kellonajat ovat säännölliset, työvuoroluettelon toimittaminen kerran vuodessa riittää, muussa tapauksessa voimassa olevat työvuorolistat tulee toimittaa toistuvasti vuorohoitoon.

Tämän lisäksi vanhempien tulee varata lapselleen vuorohoitoajat sähköisesti Vaka-Mukana järjestelmän kautta seuraavaa viikkoa varten viimeistään kuluvan viikon maanantaihin klo 12 mennessä, jolloin varausjärjestelmä sulkeutuu. Sulkeutumisajan jälkeen ilmoitettuihin hoitotarpeisiin ei vuorohoitoa lapsille tarjota. 

 

KOULUKULJETUKSET SAHURIN PÄIVÄKODIN JA KOULUJEN VÄLILLÄ

Koulujen esioppilaille sekä 1.-2.-luokan oppilaille järjestetään oman koulun tiloissa varhaiskasvatusta/ aamu- ja iltapäivätoimintaa arkisin klo 6.30- 17.00. Esioppilaiden huoltajat voivat valita lapselleen varhaiskasvatuspaikan myös päiväkodista.

Sahurin päiväkoti on kaupungin ainoa vuorohoitoyksikkö.  Päiväryhmät toimivat arkisin klo 6.30- 17.00 ja vuorohoito muina aikoina. Sahurin päiväryhmät täyttyvät syksyisin lakisääteisiin rajoihin saakka, joten Sahuri pystyy tarjoamaan esioppilaille ja koulujen 1.-2.-luokan oppilaille varhaiskasvatusta pääosin vain vuorohoitona.

Lasten huoltajat tuovat ennen klo 6.30 aamuhoitoa tarvitsevat lapset Sahurin päiväkotiin ja taksi kuljettaa lapset noin klo 6.30 omalle koululleen.

Iltapäivällä noin klo 17.00 taksi kuljettaa lapset koululta Sahurin päiväkotiin ja huoltajat noutavat lapsensa kotiin hoitotarpeen päätyttyä.

Koulujen rehtorit tilaavat perheiden tarpeiden mukaiset koulukyydityspalvelut omille kouluilleen. Koulut kustantavat koulujen ja Sahurin päiväkodin väliset oppilaidensa edestakaiset kuljetukset.

Lasten taksikuljetusten varaaminen:

Lasten huoltajat eivät varaa taksikuljetuksia lapsilleen, vaan esikoulun henkilöstö tilaa kuljetusta tarvitsevalle lapselle taksikyydityksen koululta Sahurin päiväkotiin.

Vuorohoitoa tarjotaan Sahurin päiväkodissa vain niille lapsille, joiden huoltajat ovat varanneet lapselleen hoitoajat sähköisen hoitoaikojen varausjärjestelmän kautta ma klo 12 mennessä seuraavaa viikkoa varten. Vuorohoidon henkilöstö varaa ko. lapsille taksikyyditykset Sahurin päiväkodista kouluille kuljetustarvetta edeltävällä viikolla ilmoittamalla lapsille varatut hoitoajat suoraan lasten taksinkuljettajalle.

Lasten taksikuljetusten peruminen:

Oman lapsensa taksikuljetusten peruminen on lapsen huoltajan vastuulla. Käytännössä lasten huoltajat ilmoittavat lapsen poissaolon eli taksikuljetuksen perumisen suoraan lapsen taksinkuljettajalle. Taksinkuljettajien nimet ja yhteystiedot huoltajat saavat koulujen toimijoilta.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi