Lomat ja varahoito


Varahoidon ilmoituskäytänteet 1.8.2018 lukien


Perhepäivähoidon varahoitoyksiköt:

  • Toijalan taajama: Nahkialan, Rautalan ja Ylpönpihan päiväkoti sekä päiväkoti Toivo
  • Viialan taajama: Sahurin ja Pajantien päiväkoti
  • Kylmäkosken taajama: Kylmäkosken päiväkoti

Perheellä on oikeus käyttää lapselle osoitettua varahoitopaikkaa aina hoitajan ollessa poissa työstä, varahoidon tarve tulee kuitenkin perheen toimesta vahvistaa varahoitopaikkaan.

Perhepäivähoitajalla on velvollisuus ilmoittaa asiakasperheille ennalta tiedossa olevat työn keskeytykset välittömästi saatuaan seuraavan kuukauden työvuoroluettelon tietoonsa.

 

Perhepäivähoitajan yllättävä/äkillinen poissaolo

  • Perhepäivähoitaja ilmoittaa asiasta välittömästi perheelle, varahoitoryhmään ja aluevastaavalle soittamalla tai tekstiviestillä
  • Perhe ilmoittaa varahoitoryhmään varahoidon tarpeesta soittamalla tai tekstiviestillä, välittömästi saatuaan tiedon hoitajan poissaolosta, perhe on velvollinen varaamaan lapselleen varahoitopaikan


Perhepäivähoitajan ennalta tiedossa oleva poissaolo (työajan tasoittumisvapaa TAT, vuosiloma jne.)

  • Perhepäivähoitaja ilmoittaa asiakasperheille heti tiedon saatuaan tulevat työn keskeytykset, suunnitellut TAT – päivät, vuosilomat yms.
  • Ennalta tiedossa olevien hoitajan poissaolojen ajalle aluevastaava on ilmoittanut varahoitoryhmään varahoidon tarpeen
  • Perheen velvollisuus on mahdollisimman pian varmistaa varahoidon tarve lapsen varahoitoryhmään soittamalla tai tekstiviestillä
  • Perheen velvollisuus on myös ilmoittaa varahoidon tarpeen peruuntumisesta välittömästi varahoitoryhmään soittamalla tai tekstiviestillä

Perheen ilmoittama varahoidon tarpeen varmistaminen mahdollistaa oikean henkilökunnan määrän tarpeen arvioinnin varahoitoryhmässä.

Varahoitoyksiköihin ei ole ennalta erikseen määritetty varahoidon tarpeeseen henkilöstöä.

Aluevastaava vastaa läkisääteisen suhdeluvun toteutumisesta silloinkin, kun lapsia tulee varahoitoon.

Mikäli varahoidon tarvetta ei ole perheen toimesta vahvistettu varahoitoyksikköön, ei varahoitoyksikkö voi aina tarjota varahoitopaikkaa, ellei yksikössä ole riittävästi henkilökuntaa suhteessa lasten kokonaismäärään.

                                                      Lisätietoja; aluevastaava Pirjo Nenonen, p. 040 335 3512


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi