Hoitajien lomat, varahoito ja ilmoituskäytännöt

Huoltajilla on oikeus käyttää lapselle osoitettua varahoitopaikkaa aina hoitajan ollessa poissa työstä

Perhepäivähoitajalla on velvollisuus ilmoittaa huoltajille ennalta tiedossa olevat työn keskeytykset välittömästi saatuaan seuraavan kuukauden työvuoroluettelon tietoonsa.

 

Perhepäivähoitajan yllättävä/ äkillinen poissaolo:

Perhepäivähoitaja ilmoittaa asiasta välittömästi huoltajille, varahoitoryhmään ja aluevastaavalle soittamalla tai tekstiviestillä

Huoltajat ilmoittavat varahoitoryhmään varahoidon tarpeesta soittamalla tai tekstiviestillä välittömästi saatuaan tiedon hoitajan poissaolosta

 

Perhepäivähoitajan ennalta tiedossa oleva poissaolo (työajan tasoittumisvapaa TAT, vuosiloma jne.):

Perhepäivähoitaja ilmoittaa huoltajille heti tiedon saatuaan tulevat työn keskeytykset, suunnitellut TAT – päivät, vuosilomat yms.

Ennalta tiedossa olevien hoitajan poissaolojen ajalle aluevastaava on ilmoittanut varahoitoryhmään varahoidon tarpeen

Huoltajien tulee varmistaa varahoidon tarve varaamalla lapselle hoitoaika Vaka Mukana-ohjelmaan ja huolehtia siitä,  että ohjelmassa on ajantasainen tieto

Huoltajien pitää myös ilmoittaa varahoidon tarpeen peruuntumisesta välittömästi varahoitoryhmään soittamalla tai tekstiviestillä

 

Huoltajien ilmoittama varahoidon tarpeen varmistaminen mahdollistaa oikean henkilökunnan määrän tarpeen arvioinnin varahoitoryhmässä.

Varahoitoyksiköihin ei ole ennalta erikseen määritetty varahoidon tarpeeseen henkilöstöä.

Aluevastaava vastaa päiväkodin lakisääteisen suhdeluvun toteutumisesta silloinkin, kun lapsia tulee varahoitoon.

Mikäli varahoidon tarvetta ei ole perheen toimesta vahvistettu varahoitoyksikköön, ei varahoitoyksikkö voi aina tarjota varahoitopaikkaa, ellei yksikössä ole riittävästi henkilökuntaa suhteessa lasten kokonaismäärään.

Kaikilla Akaan kaupungin perhepäivähoitajilla on käytössään työpuhelin, jonka kautta toteutetaan molemminpuolinen yhteydenpito asiakkaisiin. Kaikilla perhepäivähoitajilla on käytössään myös työsähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi (ei ääkkösiä).

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi