Kunnallinen perhepäivähoito

 

KUNNALLINEN PERHEPÄIVÄHOITO

Akaan kaupungin kunnallisessa perhepäivähoidossa toteutetaan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Yleistä perhepäivähoidosta

Akaan kaupungin palveluksessa toimii 1.8.2019 alkaen 12 kunnallista perhepäivähoitajaa ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia.

Perhepäivähoito on hoitajan kotona, kodinomaisessa ympäristössä, pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta. Pienessä lapsiryhmässä voi olla hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien enintään neljä kokopäiväistä lasta ja yksi vähintään esiopetusikäinen hoitajan oma lapsi.

Perhepäivähoito palvelee pieten ryhmiensä vuoksi erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia. Vanhemmille suositellaan lapsen siirtämistä päiväkotiin viimeistään sen vuoden elokuussa, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Lapsen olisi tärkeää päästä ikätasoaan vastaavaan vertaisryhmään harjoittelemaan suuremmassa lapsiryhmässä toimimista ja muita tärkeitä taitoja ennen esikouluun siirtymistä.

Ennen hoitosuhteen alkua vanhemmat käyvät lapsen kanssa tutustumassa perhepäivähoitpokotiin. Lapsen tulevan hoitajan yhteystiedot löytyvät lapsen sijoituspäätöksestä.

Hoitajan työn keskeytysten ajalle jokaiselle lapselle määritellään myös varahoitopaikka yleisimmin päiväkodista, johon myös on hyvä tutustua etukäteen.

 

 

Kunnallisen perhepäivähoidon varahoito 1.8.2019 alkaen

 

Perhepäivähoitajat tiedottavat asiakkailleen lasten varahoitopaikat ja varahoitokäytännöt.

Toijalan taajama

Nahkialan päiväkoti

 • Kehrälinnut 1-3- vuotiaat 040 335 3489
 • Silkkisiivet 3-5-vuotiaat 040 335 3480
 • Saahinkaiset 3-5-vuotiaat 040 335 3481

Rautalan päiväkoti

 • Hippiäiset 1-3 -vuotiaat, p. 040 335 3094
 • Pääskyset 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 3494

Ylpönpihan päiväkoti

 • Hunajahiiret p. 040 335 3492
 • Mesikämmenet p. 040 335 3491

Päiväkoti Toivo

 • Haltiat p. 050 575 6471
 • Maahiset p. 050 576 1167
 • Menninkäiset p. 050 567 2322

Viialan taajama

Pajantien päiväkoti

 • Tahmatossut 1-3 -vuotiaat, p. 040 335 353034
 • Pihkapöksyt 1-3 -vuotiaat, p. 040 335 3502
 • Hunajahiipat 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 3505
 • Naavanutut 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 3518
 • Sammalsukat 3-5- vuotiaat p. 040 335 3035
 • Haapahapset 3-5-vuotiaat p. 040 335 3504

Sahurin päiväkoti

 • Nikkarit 1-3 -vuotiaat, p. 040 335 3406
 • Timpurit 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 3405
 • Lautturit 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 3404
 • Metsurit 2-4 -vuotiaat, p. 040 335 3403

Kylmäkosken taajama

Kylmäkosken päiväkoti

 • Vaahtokarkit 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 4635
 • Taikurit 3-5 -vuotiaat, p. 040 335 4639

OHJEITA JA OPASTUSTA

Lapsen sairastuessa.pdf (62 kB)

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi