Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden arviointi työryhmä 13.8.2018

Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus on tullut voimaan 1.8.2018. Uudistuksen myötä kaksi aluevastaavaa jatkaa hallinnollisina virkamiehinä, kaupungin päiväkodeissa on yksikön lähiesimiehet ja palveluja täydentää kaksi erityisopettajaa.

Työryhmä on saanut tutustua Vertikal Oy:n tuottamaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen runkoon. Työryhmän jäsenet pyytävät tuottajalta erityisesti talouteen vaikuttaviin lukuihin ja muihin tekijöihin tarkennuksia selvitykseen, joka valmistuu syksyn aikana.  

Keskusteltiin myös mm. lasten varhaiskasvatusoikeudesta, lapsi- kasvattaja suhdeluvuista, varhaiskasvatuksen laadun varmistamisesta, resursoinnista ja asiakasohjauksesta. Puhuttiin myös yleisellä tasolla perheiden hyvinvoinnista, kotihoidontuesta, varhaiskasvatuksen lapsimääristä ja päiväkotien kapasiteetista.  

Jo keväällä päätetty Rautalan ja Nahkalinnan päiväkotien yhteinen sisäilmatyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 12.9.2018.   

Varhaiskasvatuksen hallinnolla, palvelusihteerillä ja erityisopettajilla on kiireellinen tarve yhteiselle kuuden työntekijän varhaiskasvatustoimistolle. Nyt käytössä olevat päiväkotien toimistotilat tarvitaan päiväkotien esimiesten ja opettajien käyttöön. Viranhaltijoille annettiin lupa selvittää mm. Tietotalon tilaresursseja. Tavoitteena on saada asiasta esitys syyskuun sivistyslautakunnan kokoukseen.

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi