Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.8.2019 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämiseen ei tule lakimuutoksia 1.8.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2019 alkaen, jotta perheiden bruttotulotiedot ja perheenjäsenten tiedot sekä asiakasmaksupäätökset pysyvät ajantasaisina.

Varhaiskasvatuksen asiakkaille jaetaan lapsen varhaiskasvatuspaikasta maksujen tarkistamista koskeva tiedote, josta ilmenee tarkemmin toimenpiteet asiakasmaksun tarkistamiseksi ja myös asiakasmaksulomake.

Asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon viivytyksettä muutoksista perheen bruttotuloissa (muutos vähintään +-10 %) tai perhekoossa. Näistä ja lisäksi tuntivälyksen muutoksesta johtuvia maksujen tarkistuksia tehdään koko varhaiskasvatuksen toimintavuoden (1.8.-31.7.) ajan.

Perheille lapsen varhaiskasvatuspaikasta jaettu/jaetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulomake /-lomakkeet (lomake on lapsikohtainen) tulotositteineen tulee toimittaa viimeistään 17.5.2019 mennessä osoitteeseen: Akaan kaupunki, Varhaiskasvatustoimisto, Sampolantie 5, 37800 AKAA.   Pyydetyt asiakirjat tulee toimittaa paperisina, koska niitä ei vielä valitettavasti ole mahdollista toimittaa varhaiskasvatukseen sähköisesti. Mikäli perheet eivät toimita varhaiskasvatusmaksun tarkistamiseen tarvittavia asiakirjoja määräajassa, asiakasmaksu vahvistetaan 1.8.2019 alkaen enimmäismaksun mukaisena.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi