Tiedote varhaiskasvatukseen 17.3.2020

TIEDOTE 17.3.2020

Hyvät varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia pyydetään huomioimaan alla oleva ohjeistus ja toimimaan vastuullisesti asian suhteen.

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on käynyt läpi 16.3.2020 maan hallituksen päätöksen Korona-virukseen liittyen ja sen perusteella linjannut vaikutukset Akaassa seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, pitävät lapsen kotona.

Nämä järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Akaassa suositellaan niiden toteuttamista jo alkaen tiistaina 17.3.2020.

Valtioneuvoston linjaukset varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi 16.3.2020 tarkentaa varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden toiminnassa pitämisestä turvaamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan näiden huoltajien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin myös suosittaa, että lasta hoidetaan kotona jos siihen on mahdollisuus.

Käytäntö on tämän hetken tiedon mukaan voimassa 13.4.2020 asti.

 

Akaassa huoltajat voivat poikkeuksellisesti irtisanoa lapsen hoitosuhteen määräaikaisesti lähettämällä pyynnön varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säterille osoitteeseen anneli.sateri@akaa.fi tai tehdä määräaikaisen irtisanomisen Akaan nettisivuilta saatavalla lomakkeella ja toimittaa sen osoitteeseen Sampolantie 5 37800 Akaa.

Pyynnöstä tulee ilmetä lapsen nimi, varhaiskasvatusryhmä ja ajanjakso jolle irtisanominen tehdään. Irtisanominen katkaisee sijoituspäätöksen ja siten myös päivähoitomaksu maaliskuulta määräytyy toteutuneen hoitoajan mukaan. Irtisanomisen voi tehdä myös pidemmälle ajalle kuin 13.4.2020 asti lapsen menettämättä nykyistä varhaiskasvatuspaikkaansa.

Todennäköistä on, että varhaiskasvatuksen toimintoja joudutaan keskittämään turvataksemme läsnä oleville lapsille lakisääteisen henkilöstön ja mahdollistaaksemme sosiaali – ja terveydenhuollon, palolaitoksen, poliisin ja muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja siten myös huoltajien työssäkäynnin.

 

Akaa 17.3.2020

Anneli Säteri, varhaiskasvatusjohtaja

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi