Ohje varhaiskasvatukseen 14.5. alkaen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

Tämän ohjeen tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan turvallinen varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana. Ohjetta noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä varhaiskasvatuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Riskiryhmään kuuluvat

Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään.

Akaan varhaiskasvatuksessa 14.5. alkaen vain yksi huoltaja tai muu tuoja tuo lapsen ryhmän eteiseen. Tuoja huolehtii lapsen vaatevaihdon ulkovaatteista sisävaatteisiin, pesee WC:ssä omat kätensä ja huolehtii lapsen käsien pesun hygieniaohjeiden mukaisesti. Tilanteessa toimitaan ripeästi ja huolellisesti välttäen jonomuodostusta.  Jos eteisessä on jo huoltaja lapsineen, pyydämme seuraavaa tulijaa odottelemaan ja noudattamaan turvaetäisyyksiä. Lapsen luovutus henkilöstölle tapahtuu ryhmätilan ovella, huoltajat eivät mene ryhmätilaan. Henkilöstö leimaa lapsen tuloajan VakaMukanaan. Vastaavalla tavalla toimitaan myös lapsen lähtötilanteissa.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Akaassa toimitaan tämän ohjeen mukaisesti mahdollisimman pitkälle. Keskitetyn kesäpäivystyksen aikana eli 6.7.- 31.7. valtaosa lapsista ja henkilöstöstä lomailee, jolloin varhaiskasvatukseen jäävät lapset ja henkilöstö kootaan eri yksiköistä. 

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Akassa varhaiskasvatuksessa toteutetaan pienryhmätoimintaa, jolloin yhden työntekijän ohjauksessa on pieni lapsiryhmä.

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Akaassa noudatetaan ohjetta mahdollisimman pitkälle. Henkilöstösiirtoja yksiköiden välillä tehdään mm. keskitetyn kesäpäivystyksen tai yksikön sulkuaikoina.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislainmukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä.

 

Hyvä käsi-ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa. Akaan varhaiskasvatuksessa ei oteta maskeja käyttöön.

Siivous

On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Akaassa siivoushenkilöstöä ei lisätä, joten varhaiskasvatuksen henkilöstö pyyhkii paljon käytössä olevia pintoja siivoushenkilöstön tekemän siistimisen tukena.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. Akaassa lasten huoltajia pyydetään jättämään lasten omat lelut kotiin.

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi