Muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja varhaiskasvatusmaksujen tarkistaminen 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.

Akaan kaupungin sivistyslautakunta on 12.3.2020 § 27 hyväksynyt varhaiskasvatusmaksujen indeksitarkistukset 1.8.2020 alkaen.   Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2020 lähtien enintään 288 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 27 euroa kuukaudessa. Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa kuukaudessa.

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2020 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja, euroa/kuukausi

Korkein maksuprosentti

2

2136

10,70

3

2756

10,70

4

3129

10,70

5

3502

10,70

6

3874

10,70

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa.

Esimerkki: perheessä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, joista varhaiskasvatuksessa on nuorin lapsista, perheen koko 4, perheen bruttotulot yht. 4500 €/kk, 4500 €-3129 €=1371 €:sta 10,70 % = 146,69 €, kokoaikainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 147,00 €/kk (pyöristys lähimpään euromäärään), valittu tuntivälys on 85-125 h/kk 71 %, maksu siten 146,69 €:sta 71 % =104,00 €/kk.

Indeksitarkistuksesta johtuen kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2020 alkaen. Asiakasmaksut määritetään perheiden aiemmin ilmoittamien ja toimittamien tulotositteiden bruttotulojen perusteella tai suostumuksella enimmäismaksun perimiseen. Perheet, joiden bruttotulot (väh.+-10 %) ja/tai perhekoko ovat muuttuneet tulee toimittaa maksun tarkistamista varten paperisina varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja muutokset -lomake tulotositteineen osoitteeseen: Akaan kaupunki, Varhaiskasvatustoimisto, Myllytie 3, 37800 AKAA (postitse tai oven pielessä olevaan Akaan kaupungin postilaatikkoon).

5-vuotiaiden (v. 2015 syntyneiden) lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan toimestamme aj. 1.8.2020-31.7.2021 (kokeilun toteutusaika) sivistyslautakunnan 14.5.2020 § 49 maksuista päättämän päätöksen mukaisiksi. Mikäli varhaiskasvatuksen tuntivälyksen muutokseen on tarvetta 1.8.2020 alkaen, tulee perheiden toimittaa uusi asiakasmaksusopimus ja muutokset –lomake tuntivälyksen muuttamiseksi.

Asiakkailla on aina velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon viivytyksettä muutoksista perheen bruttotuloissa (muutos väh. +-10 %) tai perhekoossa. Maksujen tarkistamisia tehdään koko toimintavuoden ajan.

Akaassa on otettu käyttöön verohallinnon tulorekisteriyksikön ylläpitämä tulorekisteri, josta meillä on oikeus tarvittaessa tarkistaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten huoltajien palkkatulotietoja.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen ja tulorekisteristä sekä asiakasmaksusopimuslomakkeita saatte  www.akaa.fi/varhaiskasvatus

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Anneli Säteri, varhaiskasvatusjohtaja, 040 335 3511 ja Mervi Heiliö, palvelusihteeri, 040 335 4654

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi