Muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja varhaiskasvatusmaksujen tarkistaminen 1.8.2018 alkaen

 MUUTOKSET VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUIHIN  JA VARHAISKASVATUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.  Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

Akaan kaupungin sivistyslautakunta on 15.3.2018 § 30 hyväksynyt varhaiskasvatusmaksujen indeksitarkistukset 1.8.2018 alkaen.  Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2018 lähtien enintään 289 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 27 euroa kuukaudessa. Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa kuukaudessa.

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja, euroa/kuukausi

2

2102

3

2713

4

3080

5

3447

6

3813

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.

Indeksitarkistuksista johtuen kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2018 alkaen. Maksujen tarkistamista varten asiakkailta ei pyydetä uusia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulomakkeita tulotositteineen vaan maksut määritetään 1.1.2018 tarkistusta varten tai sen jälkeen toimitetussa asiakasmaksulomakkeessa ilmoitetuilla tiedoilla ja liitteenä olleiden tulotositteiden mukaisilla bruttotuloilla, mikäli ne eivät ole muuttuneet tai suostumuksella enimmäismaksun perimiseen.  Jos perhe on aiemmin antanut suostumuksensa enimmäismaksun perimiseen ja haluaa, että 1.8.2018 alkaen maksu tarkistetaan perheen bruttotulojen perusteella, tulee perheen toimittaa paperisina varhaiskasvatuksen asiakasmaksulomake tulotositteineen viimeistään 31.5.2018 mennessä osoitteeseen: Akaan kaupunki, Varhaiskasvatustoimisto, Hakanperäntie 2 C, 37800 AKAA.

Asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon viivytyksettä muutoksista perheen bruttotuloissa  (muutos väh. +-10 %) tai perhekoossa.

Tarvittaessa lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen ja asiakasmaksulomakkeita saatte os. www.akaa.fi/varhaiskasvatus

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi