Lasten hoitoaikojen varaaminen sähköisesti

Lasten huoltajien tulee tehdä lapsen hoitoaikavaraukset lapsensa hoitopaikkaan netin kautta sähköisen Vaka Mukana ohjelmiston kautta seuraavaa viiikoa varten viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä, jolloin varausjärjestelmä lukkiutuu.

Akaan sivistyslautakunta on kokouksessaan 3.12.2018 § 191 käsitellyt sähköistä hoitoaikojen varausta:

Sähköinen hoitoaikavarausjärjestelmä eli VakaMukana- ohjelmisto on hankittu palvelemaan monia tavoitteita. Koko varhaiskasvatuksen toiminta perustuu huoltajien ennakolta tekemiin, mahdollisimman tarkasti toteutuvaa hoitoaikaa lähellä oleviin sähköisiin hoitoaikavarauksiin ja myös ajoissa saatuihin lasten poissaoloilmoituksiin. Näihin tietoihin perustuen henkilöstö kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti yksiköihin ja laaditaan työvuorot. Sijaistarpeen ennalta arvioinnin näkökulmasta vaatimus määräaikoihin mennessä ennalta tehtäviin sähköisiin hoitoaikavarauksiin koskee kaikkia varhaiskasvatuksen asiakkaita ja hoitomuotoja eli päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja vuorohoitoa.

Mikäli ohjelman käytössä esiintyy ongelmia, pyydämme huoltajia ottamaan yhteyttä varhaiskasvatuksen aluevastaaviin. Myös lapsen hoitopaikan henkilöstöltä voi pyytää neuvoja hoitoaikojen varaamiseen. 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi