Kansallinen tulorekisteri käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määritettäessä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista.Tulorekisteri on valtiovarainministeriön ja verohallinnon yhteishanke ja verohallinnon tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuu viranomaisena.

Kunnilla on ollut oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määritettäessä 1.1.2020 alkaen.

Akaan kaupungin varhaiskasvatuksessa on 1.5.2020 alkaen otettu käyttöön tulorekisteri, josta saamme varhaiskasvatuksen asiakkaiden palkkatietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten. Akaan kaupungin varhaiskasvatuksessa tulorekisteriä käytetään tällä hetkellä lähinnä tietojen tarkistamiseen.  Perheiden on edelleen itse ilmoitettava asiakasmaksusopimus –lomakkeella bruttotulotiedot ja toimitettava tulotositteet varhaiskasvatustoimistoon. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ei ole tältä osin muuttunut.

Tulorekisterissä tietojen käyttöä on rajattu tiukasti organisaatio- ja työtehtäväkohtaisilla käyttöoikeuksilla ja tietojen käsittelystä jää tulorekisteriin aina lokitieto. Viranomainen saa tulorekisteristä vain sen tiedon, johon hänellä on lain mukaan oikeus ja jota hän tarvitsee toiminnassaan.

Tulorekisteristä on tällä hetkellä mahdollista hakea vain palkkatietoja. Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saamme 1.1.2021 alkaen. 

Huoltajien on jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen vähintään +-10 % muutokset ja toimitettava asiakasmaksusopimus sekä liitettävä siihen perheen tulotositteet.

Lisätietoa tulorekisteristä https://www.vero.fi/tulorekisteri/

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi