5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus Akaassa

5- vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus Akaassa

Akaan kaupunki on mukana Opetusministeriön kokeilussa, jossa kaupungin kaikille 5-vuotiaille eli v.2015 syntyneille lapsille tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ajalla 1.8.2020- 31.7.2021. Kokeilun tavoitteena on lisätä lasten koulutuksellista tasa-arvoa ja varhaiskasvatukseen osallistujien määrää. Päivittäinen toiminta-aika on arkipäivisin 4 tuntia klo 9-13. Kun lasten huoltajat hakevat vain tähän maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen, kuukausittainen tuntimäärä on 84 tuntia, muussa tapauksessa enemmän.

Akaan varhaiskasvatuksen 5-vuotiaiden eli viskari- toimintaa järjestetään vain päiväkodeissa. Toiminta eriytetään pienempien ikäluokkien toiminnasta siten, että koulujen oppilaaksiotto alueiden mukaisesti 5-vuotiaista kootaan päiväkoteihin mahdollisuuksien mukaan kokonaisia ryhmiä tai pienryhmiä, joiden tavoitteita ja pedagogiikkaa yhdenmukaistetaan. Näillä toimin mahdollistetaan jokaiselle lapselle oma ikätasoinen vertaisryhmä, kaveripiiri ja jatkumo esiopetukseen. Ryhmät voivat toiminnoiltaan olla edelleen keskenään erilaisia- ryhmien toimintaideat syntyvät Akaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ryhmän lasten ja henkilöstön yhteistyössä. Ryhmien koko henkilöstö ohjaa jatkossakin kaikkia ryhmän lapsia.

Jotta toiminta voidaan eriyttää optimaalisesti, uutta 1.8.2020 alkavaa toimintakautta varten lapsia voidaan siirtää nykyisestä ryhmästä toiseen, ryhmätiloja voidaan vaihtaa keskenään, päiväkotien oppimisympäristöjä muokataan tarkoituksenmukaisemmiksi, hankitaan ja kootaan ryhmiin eri ikäryhmille parhaiten soveltuvia välineitä, materiaaleja jne.

Myös alle 5-vuotiaiden lasten pedagogiikkaa ja toimintaa kehitetään edelleen. Mm. henkilöstölle tarjotaan koulutuksia tasavartaisesti ryhmän lasten ikäjakaumasta riippumatta ja vuonna 2018 perustettujen pedagogisten tapaamisten eli pedatiimien käsittelyyn otettavia teemoja eriytetään 0-4- vuotiaiden ja viskarien osalta.

Erilaista tukea tarvitsevia lapsia on kaikissa ikäluokissa ja jokaisessa ryhmässä. Lasten ikätasoiset oppimistavoitteet tulevat koko ajan vaativimmiksi lasten kasvaessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja ryhmäavustajien tarjoama tuki jaetaan edelleen lasten tarpeiden mukaisesti ja monialaisesti ennakolta pohtien.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi