Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tunnistat tavasta, jolla hän hymyilee lapselle.

Lapsi ansaitsee lämpimiä, kannustavia ja rohkaisevia hymyjä.

 

 

Varhaiskasvatuksen organisaatio on muuttunut 1.8.2018


Varhaiskasvatusjohtaja on Anneli Säteri p. 040 335 3511.

Asiakastyössä hän toimii varhaiskasvatuksen kokonaisuuden palvelunohjaajana ja asiakasneuvojana. Hän vastaa asiakasmaksupäätösten oikeellisuudesta, yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta sekä lasten sijoituksesta yksityisiin Norlandia- ostopalvelupäiväkoteihin.

Kaupunki on jaettu kahteen varhaiskasvatusalueeseen

Varhaiskasvatusalue 1, aluevastaava Pirjo Nenonen p. 040 335 3512.
Alue käsittää Kylmäkosken ja Toijalan taajamat sekä kaupungin kunnallisen perhepäivähoidon. Alueen päiväkodit ovat Kylmäkosken, Nahkialan, Rautalan ja Ylpönpihan päiväkodit.

Varhaiskasvatusalue 2, aluevastaava Ritva Viskari p. 040 335 4630.
Alue käsittää Viialan taajaman eli Nahkalinnan ja Pajantien päiväkodit sekä Sahurin vuoropäiväkoti, johon on keskitetty koko kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito.

Asiakastyössä aluevastaavat toimivat oman koko alueensa palvelunohjaajina ja asiakasneuvojina. He vastaavat lasten sijoituspäätöksistä omalla alueellaan.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:

Varhaiskasvatusalue1, Outi Salminen p. 040 335 3500.

Varhaiskasvatusalue 2, Päivi Tyrkkö p. 040 335 3508.


Kaupungin seitsemässä päiväkodissa toimii elokuun alusta alkaen lähiesimiehet

Kylmäkosken päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja  Anu Koivula p. 040 335 3095.

Nahkialan päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Anu Virtanen p. 040 335 3482.

Rautalan päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Laura Lohi p. 040 335 3099.

Ylpönpihan päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Maria Minkkilä p. 040 335 3515.

Nahkalinnan päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Remes p. 040 335 3084.

Pajantien päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja  Aila Aalto p. 040 335 3093.

Sahurin päiväkoti
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja  Minna Sievola  p.  040 335 3499.

Asiakastyössä päiväkotien johtajat toimivat päiväkotinsa ja ryhmänsä asiakasneuvojina sekä oman lapsiryhmänsä opettajina.

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)akaa.fi ilman ääkkösiä.

Varhaiskasvatuspaikkoja koskevat tiedustelut


Yksityinen perhepäivähoito ja yksityiset ostopalvelupäiväkodit Toivo ja Onni;

Varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri, p. 040 335 3511, anneli.sateri@akaa.fi

 

Kunnallinen perhepäivähoito, Kylmäkosken, Nahkialan, Rautalan ja Ylpönpihan päiväkoti;

Varhaiskasvatuksen aluevastaava Pirjo Nenonen, p. 040 335 3512, pirjo.nenonen@akaa.fi

 

Nahkalinnan, Pajantien ja Sahurin päiväkodit sekä varhaiskasvatuksen vuorohoito

Varhaiskasvatuksen aluevastaava Ritva Viskari, p. 040 335 4630, ritva.viskari@akaa.fi

 

Laskutusta ja maksuja koskevat tiedustelut

Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri Mervi Heiliö, p. 040 335 4654, mervi.heilio@akaa.fi

 

Lasten hoitoaikojen sähköinen varaaminen

Akaan varhaiskasvatuksessa on käytössä lasten hoitoaikojen sähköinen varausjärjestelmä. Asiakkaita velvoitetaan ennakolta varaamaan lapselleen hoitoajat sähköisen VakaMukana- varausjärjestelmän kautta. Varaukset tehdään vähintään viikkoa ennen hoitotarvetta eli seuraavaa viikkoa varten alkavan viikon maanantaihin klo 12 mennessä, jolloin varausjärjestelmä lukkiutuu. Säännöllisenä toistuvia hoitoaikavarauksia voidaan tehdä ennakolta kopio-toiminnolla jopa kuukausien ajalle tulevaisuuteen.

Hoitoaikavaraukset tehdään oheisen linkin kautta.

Hoitoaikojen sähköinen varaaminen

Ohje hoitoaikojen sähköiseen varaamiseen löytyy ohesta

Yleistä varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Hyvän perushoidon ohella lapselle tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja oppimiseen vertaisryhmässä. Toiminnassa painotetaan pedagogiikkaa, varhaiskasvatuksen laatua, vanhempien ja henkilöstön välistä yhteistyötä sekä eri sidosryhmien välistä yhteistyötä lapsen ja hänen perheensä parhaaksi.

Päiväkotihoidossa moniammatillinen ja osaava henkilöstö luo edellytykset lapsen sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle sekä lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja oppimiselle. Perhepäivähoidossa painottuvat kodinomaisuus, pienet lapsiryhmät ja läheiset ihmissuhteet, mitkä ovat etenkin alle 3-vuotiaille tärkeitä.

Sekä kunnalliset päiväkodit että perhepäivähoito toteuttavat toiminnoissaan Akaan kaupungin yhteistä varhaiskasvatusuunnitelmaa. 

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia, huoneentaulu (pdf)

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Myös paperihakemukset hyväksytään.  Mikäli  hoitotarve johtuu huoltajan äkillisestä tai ennakoimattomasta työllistymisestä tai opinnoista, haku on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäsitä hoitopäivää.

Lapsen sijoituspäätöstä varten jo hakemukseen tulee lapselle valita kuukausittaisen hoitoajan ilmaiseva hoitoaikavälys ja maksun määritystä varten toimittaa varhaiskasvatustoimistoon maksusopimus ja asiakasmaksulomake.

Lue lisää maksuista

Sähköinen varhaiskasvatushakemus (päivähoito)

Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttöohje (päivähoito)

Tulostettava varhaiskasvatushakemus (aktiivinen lomake)

Maksusopimus

Hakemukseen liitettävä asiakasmaksulomake

Maksulaskuri
 

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Tulostettavia hakemuslomakkeita ja tulonselvityslomakkeita voi lisäksi noutaa

  • Akaan kaupungintalon neuvonnasta
    Myllytie 3, 37800 Akaa

Tulostettavat hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen

Akaan kaupunki
Varhaiskasvatustoimisto
Varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri
Hakanperäntie 2C (PL 34), 37800 Akaa

(lisätietoa maksuista).

 

Lapsen poissaolojen vaikutus maksuun

Pääsääntöisesti lapsen poissaoloista huolimatta peritään aina täysi kuukausimaksu.

Poikkeukset pääsäännöstä:

1) Maksu puolitetaan, jos lapsi on ollut sairaana vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana.

2) Maksu puolitetaan, jos lapsi on ollut pois muusta syystä kuin sairaana koko kalenterikuukauden.

3) Maksua ei peritä, jos lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät.

 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen ja lopettaminen

Jos varhaiskasvatus alkaa tai irtisanotaan kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan eli kuukausimaksu peritään pienempänä.

 

Maksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa.

Esim. tammikuun maksu peritään helmikuussa. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään viivästyskorkoa. Maksukehotuksesta peritään 5 euron viivästysmaksu. Maksamaton muistutuslasku siirtyy eräpäivän jälkeen suoraan perintätoimistolle.

Maksamatta jääneet maksut ovat suoraan yhden muistutuksen jälkeen ulosottokelpoisia.

 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään viimeistään kaksi viiikoa ennen viimeistä hoitopäivää kirjallisesti hoitopaikan irtisanoutumisilmoituksella, joita saa pyytämällä lapsen hoitopaikasta.

 

Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsi voi jossakin kehityksensä vaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea mm. fyysisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella.

Akaan kaupungin varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on varhainen lapsen tuen tarpeen arviointi  ja avun tarjoaminen. Kun huoleen tartutaan varhain varmistetaan, että pulmat eivät pitkity tai vakavoidu. 

Tehostettu ja erityinen tuki toteutuu lapsen omassa ryhmässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä ryhmän henkilökunnan kanssa.  Lapselle luodaan turvallinen vuorovaikutus- ja kasvuympäristö, joka tukee lapsen liittymistä omaan ryhmään ja huomioi lapsen oman kasvun ja kehityksen mahdollisuudet ja vahvuudet.

Kolmiportaisen tuen tukitoimia ovat mm.

  • lapsen kehityksen havainnointi / arviointi yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä tutkimuksia ja kuntoutusta järjestävien tahojen kanssa
  • tutkimuksiin ja / tai kuntoutukseen ohjaus
  • toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta, toteutus ja seuranta yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa
  • yksilöllisten harjoitusohjelmien laadinta ja seuranta
  • laaja-alainen yhteistyö lapseen liittyvissä asioissa, mm. vanhemmat, päivähoidon henkilöstö, neuvola, puheterapeutti, psykologi, koulut, sosiaalityöntekijät
  • koulutus, konsultointi, henkilöstön työn ohjaaminen

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi