Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tunnistat tavasta, jolla hän hymyilee lapselle.

Jokainen lapsi ansaitsee lämpimiä, kannustavia ja rohkaisevia hymyjä.

Varhaiskasvatuksen organisaatio ja toimipaikat


Varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri
p. 040 335 3511
anneli.sateri@akaa.fi
Sampolantie 5, 37800 Akaa

Asiakastyössä varhaiskasvatusjohtaja toimii varhaiskasvatuksen kokonaisuuden palvelunohjaajana ja asiakasneuvojana. Hän vastaa asiakasmaksupäätösten oikeellisuudesta, yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta sekä lasten sijoituksesta Norlandia- ostopalvelupäiväkoteihin.
 

Varhaiskasvatusalue 1

Aluevastaava Ritva Viskari
p. 040 335 4630
ritva.viskari@akaa.fi
Sampolantie 5, 37800 Akaa

Asiakastyössä aluevastaava toimii koko alueensa palvelunohjaajana ja asiakasneuvojana sekä vastaa lasten sijoituspäätöksistä omalla alueellaan.

 

Viialan päiväkodit sekä varhaiskasvatuksen vuorohoito:

Nahkalinnan päiväkoti, Hilmankuja 4, 37830 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Remes p. 040 335 3084, tiina.remes@akaa.fi.

Pajantien päiväkoti, Pajantie 3, 37830 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja  Aila Aalto p. 040 335 3093, aila.aalto@akaa.fi.

Sahurin vuoropäiväkoti, Sahurintie 2, 37830 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja  Minna Sievola  p.  040 335 3499, minna.sievola@akaa.fi.

Asiakastyössä päiväkotien johtajat toimivat päiväkotinsa ja ryhmänsä asiakasneuvojina sekä oman lapsiryhmänsä opettajina.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Päivi Tyrkkö p. 040 335 3508, paivi.tyrkko@akaa.fi, toimisto Pajantien päiväkodissa, Pajantie 3, 37830 Akaa

 

Varhaiskasvatusalue 2

Aluevastaava Pirjo Nenonen
p. 040 335 3512
pirjo nenonen@akaa.fi
Sampolantie 5, 37800 Akaa

Asiakastyössä aluevastaava toimii koko alueensa palvelunohjaajana ja asiakasneuvojana sekä vastaa lasten sijoituspäätöksistä omalla alueellaan.

 

Kylmäkosken ja Toijalan päiväkodit sekä kunnallinen perhepäivähoito:

Kylmäkosken päiväkoti, Nummitie 1, 37910 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja  Anu Koivula p. 040 335 3095, anu.koivula@akaa.fi.

Nahkialan päiväkoti, Akaantie 2 B, 37800 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Anu Virtanen p. 040 335 3482, anu.virtanen@akaa.fi.

Rautalan päiväkoti, Kankomäentie 10, 37800 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Laura Lohi p. 040 335 3099, laura.lohi@akaa.fi.

Ylpönpihan päiväkoti, Asemantie 27, 37800 Akaa
Päiväkodin johtaja on varhaiskasvatuksen opettaja Maria Minkkilä p. 040 335 3515, maria.minkkila@akaa.fi.

Asiakastyössä päiväkotien johtajat toimivat päiväkotinsa ja ryhmänsä asiakasneuvojina sekä oman lapsiryhmänsä opettajina.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Outi Salminen p. 040 335 3500, outi.salminen@akaa.fi, toimisto Nahkialan päiväkodissa, Akaantie 2 B, 37800 Akaa

 

Asiakaslaskutusta ja maksuja koskevat tiedustelut

Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri Mervi Heiliö
p. 040 335 4654
mervi.heilio@akaa.fi
Myllytie 3, 3. krs, 37800 Akaa

 

Lasten hoitoaikojen sähköinen varaaminen

Akaan varhaiskasvatuksessa on käytössä lasten hoitoaikojen sähköinen varausjärjestelmä. Asiakkaita velvoitetaan ennakolta varaamaan lapselleen hoitoajat sähköisen VakaMukana- varausjärjestelmän kautta. Varaukset tehdään vähintään viikkoa ennen hoitotarvetta eli seuraavaa viikkoa varten alkavan viikon maanantaihin klo 00:15 mennessä, jolloin varausjärjestelmä lukkiutuu. Säännöllisenä toistuvia hoitoaikavarauksia voidaan tehdä ennakolta kopio-toiminnolla jopa kuukausien ajalle tulevaisuuteen.

Hoitoaikavaraukset tehdään oheisen linkin kautta.

Hoitoaikojen sähköinen varaaminen

Ohje hoitoaikojen sähköiseen varaamiseen löytyy ohesta

Yleistä varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Hyvän perushoidon ohella lapselle tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja oppimiseen vertaisryhmässä. Toiminnassa painotetaan pedagogiikkaa, varhaiskasvatuksen laatua, vanhempien ja henkilöstön välistä yhteistyötä sekä eri sidosryhmien välistä yhteistyötä lapsen ja hänen perheensä parhaaksi.

Päiväkotihoidossa moniammatillinen ja osaava henkilöstö luo edellytykset lapsen sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle sekä lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja oppimiselle. Perhepäivähoidossa painottuvat kodinomaisuus, pienet lapsiryhmät ja läheiset ihmissuhteet, mitkä ovat etenkin alle 3-vuotiaille tärkeitä.

Sekä kunnalliset että ostopalvelu päiväkodit ja perhepäivähoito toteuttavat toiminnoissaan Akaan kaupungin yhteistä varhaiskasvatusuunnitelmaa.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Myös paperihakemukset hyväksytään.  Mikäli  hoitotarve johtuu huoltajan äkillisestä tai ennakoimattomasta työllistymisestä tai opinnoista, haku on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäsitä hoitopäivää.

Lapsen sijoituspäätöstä varten jo hakemukseen tulee lapselle valita kuukausittaisen hoitoajan ilmaiseva hoitoaikavälys ja maksun määritystä varten toimittaa varhaiskasvatustoimistoon varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus.

Lue lisää maksuista

Sähköinen varhaiskasvatushakemus (päivähoito)
Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttöohje (päivähoito)

Tulostettava varhaiskasvatushakemus (aktiivinen lomake)

Maksulaskuri
 

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Tulostettavia hakemuslomakkeita ja tulonselvityslomakkeita voi lisäksi noutaa

  • Akaan kaupungintalon neuvonnasta
    Myllytie 3, 37800 Akaa

Tulostettavat hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen

Akaan kaupunki
Varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri
Sampolantie 5, 37800 Akaa

(lisätietoa maksuista).

 

Lapsen poissaolojen vaikutus maksuun

Pääsääntöisesti lapsen poissaoloista huolimatta peritään aina täysi kuukausimaksu.

Poikkeukset pääsäännöstä:

1) Maksu puolitetaan, jos lapsi on ollut sairaana vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana.

2) Maksu puolitetaan, jos lapsi on ollut pois muusta syystä kuin sairaana koko kalenterikuukauden.

3) Maksua ei peritä, jos lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät.

 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen ja lopettaminen

Jos varhaiskasvatus alkaa tai irtisanotaan kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan eli kuukausimaksu peritään pienempänä.

 

Maksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa.

Esim. tammikuun maksu peritään helmikuussa. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään viivästyskorkoa. Maksukehotuksesta peritään 5 euron viivästysmaksu. Maksamaton muistutuslasku siirtyy eräpäivän jälkeen suoraan perintätoimistolle.

Maksamatta jääneet maksut ovat suoraan yhden muistutuksen jälkeen ulosottokelpoisia.

 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään viimeistään kaksi viiikoa ennen viimeistä hoitopäivää kirjallisesti hoitopaikan irtisanoutumisilmoituksella, joita saa pyytämällä lapsen hoitopaikasta.

 

Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsi voi jossakin kehityksensä vaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea mm. fyysisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella.

Akaan kaupungin varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on varhainen lapsen tuen tarpeen arviointi  ja avun tarjoaminen. Kun huoleen tartutaan varhain varmistetaan, että pulmat eivät pitkity tai vakavoidu. 

Tehostettu ja erityinen tuki toteutuu lapsen omassa ryhmässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä ryhmän henkilökunnan kanssa.  Lapselle luodaan turvallinen vuorovaikutus- ja kasvuympäristö, joka tukee lapsen liittymistä omaan ryhmään ja huomioi lapsen oman kasvun ja kehityksen mahdollisuudet ja vahvuudet.

Kolmiportaisen tuen tukitoimia ovat mm.

  • lapsen kehityksen havainnointi / arviointi yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä tutkimuksia ja kuntoutusta järjestävien tahojen kanssa
  • tutkimuksiin ja / tai kuntoutukseen ohjaus
  • toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta, toteutus ja seuranta yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa
  • yksilöllisten harjoitusohjelmien laadinta ja seuranta
  • laaja-alainen yhteistyö lapseen liittyvissä asioissa, mm. vanhemmat, päivähoidon henkilöstö, neuvola, puheterapeutti, psykologi, koulut, sosiaalityöntekijät
  • koulutus, konsultointi, henkilöstön työn ohjaaminen

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi