Nuorisovaltuuston toiminta

Edustus

Nuorisovaltuusto pitää kokouksia vähintään joka toinen kuukausi, pois lukien kesäkuukaudet. Kokouksissa käsitellään nuoria koskevia asioita, tehdään aloitteita ja kuullaan muita nuoria. Lisäksi nuorisovaltuusto pitää työkokouksia erikseen sovittavina aikoina. Kokouksia pyritään pitämään koko Akaan alueella.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat asiantuntijoiksi seuraamaan kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä valtuuston alaista toimintaa. Näissä nuorisovaltuustolaisilla on puheoikeus. Kaikkiin kokouksiin osallistumisista maksetaan kokouspalkkiot. Lisäksi nuorisovaltuuston edustajia on mukana kaupungin työryhmissä mm. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), Akaan kaupungin hyvinvointityöryhmä (HYTE) ja Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Nuorisovaltuustojen edustajat osallistuvat myös Pirkanmaan nuorisofoorumeihin ja Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n tapahtumiin,

Akaan nuorisovaltuuston edustaja on mukana myös Pirkanmaan nuorisotyöryhmä 2021 toiminnassa.

 

Tapahtumat

Akaan nuorisovaltuuston tavoitteena on olla mukana järjestämässä eri-ikäisille nuorille tapahtumia Akaassa vuosittain. Nuorisovaltuusto on ollut mukana mm. koko perheen ulkoilupäivässä (Flooran päivä) toukokuussa ja Hunajahulinoissa syyskuussa. Lisäksi nuorisovaltuusto on osallistunut Nuorisokahviloiden, Nuorten toimintakeskuksen ja esimerkiksi Tuunauspajan avajaisiin ja päättäjäisiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Nuva voi järjestää myös itse erilaisia tapahtumia omasta tai muiden nuorten aloitteesta, usein yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.
 

Aloitteet ja kannanotot

Akaan nuorisovaltuusto tekee vuoden aikana nuoria koskevia aloitteita ja kannanottoja lapsia ja nuoria koskevissa asioissa ja toimii aktiivisesti nuorten näkökulman tuomisessa kaupungin päätöksentekoon ja toimintaa.

 

Markkinointi ja viestintä

Akaan nuorisovaltuusto on aktiivinen sosiaalisen median kanavissaan ja rohkaisee kaikkia nuoria osallistumaan lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun.

 

Verkostoituminen

Akaan nuorisovaltuusto verkostoituu akaalaisten koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa.

 

Koulutus

Akaan nuorisovaltuusto järjestää uusille edustajille perehdyttämiskoulutusta mahdollisesti yhdessä jonkun toisen kunnan nuorisovaltuuston kanssa. Koulutuksessa perehdytään kaupungin päätöksenteko- ja hallinto-organisaatioon sekä nuorisovaltuuston toimintaan.

Lisäksi osallistutaan Suomen Nuorisovaltuustojenliitto ry:n koulutuksiin ja Pirkanmaan nuorisofoorumeihin.

 

Talous

Nuorisovaltuusto päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun vuosittaisen määrärahan käytöstä. Lisäksi voidaan anoa avustuksia ja lahjoituksia erilaisilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä mahdollisuuksien mukaan.

 

 

Liitteet:

Akaan nuorisovaltuuston toimintasääntö 

Akaan nuorisovaltuuston toimintakertomus 2018

Nuorisovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat


 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi