Nuorisovaltuuston toiminta

Nuorisovaltuusto pitää kuukausittain kokouksia, joissa käsitellään nuoria koskevia asioita, tehdään aloitteita ja kuullaan muita nuoria. Tämän lisäksi nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti valmistelemaan virallisia kokouksiaan.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksiin, joissa nuorisovaltuustolaisilla on puheoikeus. Kokouksiin osallistumisista maksetaan kokouspalkkiot.

Nuorisovaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat
 

Nuorisovaltuuston jäseniä koulutuksessa Nuorten Toimintakeskuksessa keväällä 2013

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi