Nuorisovaltuusto

Mikä nuorisovaltuusto eli NuVa on?

Kaupunginhallituksen alainen asiantuntijaelin, joka toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä kaupungin muulle luottamushenkilö- ja toimintaorganisaatiolle tuoden nuorten näkökulman kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan.

Mikä on sen tehtävä?

- Välittää nuorten näkemyksiä päättäjille.

- Ajaa nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia sekä antamalla kannanottoja ja lausuntoja.

- Rohkaista nuoria ottamaan kantaa itseään koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin.

Miten NuVaan pääsee?

Sinun tulee olla akaalainen nuori ja iältäsi 13-20 -vuotias. NuVaan valitaan vähintään viisi ja enintään 12 valtuutettua. Lisäksi varalle otetaan kaksi henkilöä. Valinta tehdään yleiskokouksessa.


Akaan nuorisovaltuusto 2018-2019

Carney Tearra, puheenjohtaja
Piirainen Enni, sihteeri
Piirainen Lotta, varapuheenjohtaja
Jouppi Petri
Paloluoma Nea
Neuvonen Olavi
 

Nuorisovaltuuston edustajat luottamuselimissä

Elinvoimalautakunta: Piirainen Lotta
Kaupunginhallitus: Carney Tearra
Perusturvalautakunta: Piirainen Lotta
Sivistyslautakunta: Piirainen Enni
Tekninen lautakunta: Neuvonen Olavi

 

Kuva vuodelta 2017.

 

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Tearra Carney

Nuoriso-ohjaaja Sari Laaki,  puh. 040 335 3059, sari.laaki(at)akaa.fi, varalla Camilla Ahlfors, puh, 040 335 3556

Meille voit lähettää postia osoitteeseen Akaan kaupunki, Nuorisovaltuusto, PL 34, 37801 AkaaLöydät Akaan NuVan myös Instagramista tai Facebookista, Twitteristä, ja Ask.fm:stä,

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi