Nuorisovaltuusto

Mikä nuorisovaltuusto eli nuva on?

Kaupunginhallituksen alainen asiantuntijaelin, joka toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä kaupungin muulle luottamushenkilö- ja toimintaorganisaatiolle tuoden nuorten näkökulman kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan. 

Mikä on sen tehtävä?

- Välittää nuorten näkemyksiä päättäjille.

- Ajaa nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia sekä antamalla kannanottoja ja lausuntoja.

- Rohkaista nuoria ottamaan kantaa itseään koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin.

Miten nuvaan pääsee?

Sinun tulee olla akaalainen nuori ja iältäsi 13-20 -vuotias. Nuvaan valitaan vähintään viisi ja enintään 12 valtuutettua. Lisäksi varalle voidaan ottaa vielä kaksi henkilöä. Valinta tehdään yleiskokouksessa. Seuraava nuva valitaan keväällä 2021.


Akaan nuorisovaltuusto 2019-2020 

Tearra Carney, pj
Rosanna Heinonen
Emil Jyrämö
Aster Kalkela
Nea Keränen
Kia Keränen, sihteeri
Jemina Kurki
Lotta Piirainen, varapj
Atte Rantanen
Helmi Saxberg
Jori Tirri

Nuorisovaltuuston edustajat luottamuselimissä

Kaupunginvaltuusto: Tearra Carney, varalla Jori Tirri
Kaupunginhallitus: Tearra Carney, varalla Aster Kalkela
Elinvoimalautakunta: Lotta Piirainen, varalla Jemina Kurki
Perusturvavaliokunta: Rosanna Heinonen, varalla Helmi Saxberg
Sivistyslautakunta: Atte Rantanen, varalla Emil Jyrämö
Tekninen lautakunta: Jori Tirri, varalla Kia Keränen

 

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Tearra Carney, tearra.carney@akaa.fi

Ohjaaja: Nuorisotyöntekijä Camilla Ahlfors, camilla.ahlfors@akaa.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Harri Rämö

(Voit lähettää postia myös sähköpostiosoitteeseen nuorisovaltuusto@akaa.fi tai postiosoitteeseen Akaan kaupunki, Nuorisovaltuusto, PL 34, 37801 Akaa.)

Löydät Akaan nuvan myös Instagramista tai Facebookista sekä Snapchatista ja Twitteristä.

Kuva valintakokouksesta 5/2019. Ylhäältä ja vasemmalta: Jori Tirri, Aster Kalkela, Lotta Piirainen, Tearra Carney, Jemina Kurki, Emil Jyrämö, Helmi Saxberg. Kia Keränen ja Atte Rantanen.

Kuvasta puuttuvat Rosanna Heinonen ja Nea Keränen.

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi