Nuorisovaltuusto

Mikä nuorisovaltuusto eli nuva on?

Kaupunginhallituksen alainen asiantuntijaelin, joka toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä kaupungin muulle luottamushenkilö- ja toimintaorganisaatiolle tuoden nuorten näkökulman kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan. 

Mikä on sen tehtävä?

- Välittää nuorten näkemyksiä päättäjille.

- Ajaa nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia sekä antamalla kannanottoja ja lausuntoja.

- Rohkaista nuoria ottamaan kantaa itseään koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin.

Miten nuvaan pääsee?

Sinun tulee olla akaalainen nuori ja iältäsi 13-20 -vuotias. NuVaan valitaan vähintään viisi ja enintään 12 valtuutettua. Lisäksi varalle otetaan kaksi henkilöä. Valinta tehdään yleiskokouksessa. Seuraava nuva valitaan keväällä 2021.


Akaan nuorisovaltuusto 2019-2020 

Tearra Carney
Rosanna Heinonen
Emil Jyrämö
Aster Kalkela
Nea Keränen
Kia Keränen
Jemina Kurki
Lotta Piirainen
Atte Rantanen
Helmi Saxberg
Jori Tirri

Nuorisovaltuuston edustajat luottamuselimissä

Elinvoimalautakunta: 
Kaupunginhallitus: 
Perusturvalautakunta: 
Sivistyslautakunta: 
Tekninen lautakunta:

 

Yhetystiedot:

Puheenjohtaja: ilmoitetaan pian

Ohjaaja: Nuorisotyöntekijät Camilla Ahlfors, camilla.ahlfors@akaa.fi, 040 335 3556 ja Sari Laaki, sari.laaki@akaa.fi, 040 335 3059 (poissa 2.9.- )

Meille voit lähettää postia myös sähköpostiosoitteeseen nuorisovaltuusto@akaa.fi tai postiosoitteeseen Akaan kaupunki, Nuorisovaltuusto, PL 34, 37801 Akaa.

Löydät Akaan nuvan myös Instagramista tai Facebookista sekä Snapchatista ja Twitteristä.

 

Kuva vuodelta 2017.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi