Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Akaan kaupungin etsivän nuorisotyön ensisijaisena painopisteenä on auttaa 15–28-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka ovat vaarassa keskeyttää 2. asteen opinnot. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja maksutonta.

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä mm. viranomainen, nuoren läheiset tai nuori itse.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi