Opinto-ohjaus

Yläkoulun opinto-ohjaus


Oppilaanohjauksen tavotteina on mm., että oppilas oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen, oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Oppilaanohjaus tarjoaa kaikille kokonaisuuden, joka muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta ja työelämään tutustumisesta.

Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä.

Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Näin oppilas voi hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi