Kouluterveydenhuolto

 

 

 

Tapaturmat

 

Pienet koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoidetaan koulussa. Mikäli koulussa tapaturma vaatii terveyskeskus käynnin, siitä ilmoitetaan vanhemmille. Samoin menetellään, jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana. Luokanopettajalla pitää olla puhelinnumero, josta vanhemmat tavoittaa koulupäivän aikana. Kunta korvaa oppilaalle koulupäivän tai –matkan aikana sattuneesta tapaturmasta aiheutuneet kustannukset tietyin edellytyksin. Tapaturmiin liittyvä hoito annetaan ensisijaisesti Toijalan terveyskeskuksessa.

 

Terveydenhoitajat

 

Viiala koulujen kouluterveydenhuollosta vastaa Akaan kaupungin terveydenhuolto. Kouluterveydenhoitajien vastaanottotilat ovat rakennuksessa 2. 

Kouluterveydenhoitajana toimii (1.-5. luokkalaisille) Piia Tikkala p. 040 335 2616.

maanantaisin klo 9-13

tiistaista perjantaihin klo 8-14.

 

6.-9. luokkalaisten kouluterveydenhoitajana toimii Tiina Hietala p. 040 335 2400

Vastaanotto ajat:  ma - ke 8 - 16, pe 8-14. 

Ilman ajanvarausta ma-pe 8 - 9.

 

 

etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Hammashuolto


Peruskoulun oppilaiden hampaat tarkastetaan ja hoidetaan suunnitellun hoitovälin mukaisesti yksilöllisesti. Koulullamme vierailee vuosittain hammashoitaja, joka kertoo mm. hampaiden puhdistamisesta.

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyöskentely. Koulukuraattorilla on työtila terveyskeskuksella, mutta hän tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivän aikana. Keskustelut koulukuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

 

 

 

Alkuun

 

"Psyykkari" eli psykiatrinen sairaanhoitaja

MITÄ? 

Psyykkarin eli psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävä on tarjota kouluympäristössä (6.-9.lk) matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisiin lapsen tai nuoren mieltä kuormittaviin murheisiin ja huoliin. Keskustelukäyntien tavoitteena on ehkäistä kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien sekä erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamien kriisien vaikeutuminen. 

Psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa hoidon piiriin. Vastaanottotyössä pyritään lyhytkestoiseen työhön. Erikoissairaanhoidon, esim. psykiatrian jatkohoito ei kuulu toimenkuvaan. 

Psyykkarille tullaan usein mielialamuutosten, ahdistuneisuuden tai esim. erilaisten toistuvien fyysisten oireiden vuoksi. Tällaisia voivat olla esim. pahanolon tunteet, päänsäryt, univaikeudet yms. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä kodin, koulun, terveystoimen, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

MISSÄ? 

Psyykkari ottaa vastaan 6.-9. luokkalaisia nuoria. Vastaanotto tapahtuu Viialan yhtenäiskoululla. Psyykkarin työhuone on rakennuksessa 2. 

MILLOIN? 

Psyykkarin vastaanotolle voi tulla, kun huoli herää ja tuntuu siltä, että haluaisi keskustella asiasta jonkun kanssa. 

MITEN? 

Nuoret voivat halutessaan hakeutua vastaanotolle itse. Pääasiassa psyykkarille ohjaudutaan kouluterveydenhuollon (kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri), oppilashuoltoryhmän tai opettajien pyynnöstä. Yhteydenotot voivat tulla myös suoraan kotoa tai läheisiltä. Yhteydenottotapoja on useita. Psyykkaria voi tavoitella puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-viestillä. Toimivin yhteydenottotapa esim kotoa on Wilma-viesti. 

 

Tapaamiset tapahtuvat ajanvarauksella ja ne ovat luottamuksellisia. 

 

”Psyykkari-Kati” eli Katriina Mäkinen (Aino Kukkolan sijainen) puh. 040 335 2642

Koulupsykologi

 

Koulupsykologin työn tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistaa heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, ryhmässä olemiseen, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Oppilaiden ja heidän vanhempiensa tapaamisien lisäksi koulupsykologi osallistuu myös koulujen oppilashuoltoryhmiin ja toimii yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, kouluterveydenhuolto henkilöstön ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin, mikäli heillä on huolia oppilaan koulunkäyntiin tai tunne-elämään liittyvistä asioista. Oppilas voi myös itse varata ajan koulupsykologille soittamalla tai kouluterveydenhoitajan kautta. Oppimisvaikeuksia voidaan selvitellä psykologisilla tutkimusmenetelmillä, joiden tulosten pohjalta suunnitellaan opetuksen tukitoimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tunne-elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan niihin.

Koulupsykologi tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivien aikana, mutta tapaamiset on mahdollista järjestää myös terveyskeskuksella. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

 

Koulupsykologi

Antti Laaksonen
puh. 040 335 3045
etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

 

 

 

Alkuun

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi