vanhempainyhdistys

Toijalan yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry:n tarkoituksena on mm.

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
  • pitää yllä yhteyttä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
  • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
  • järjestää ja rahoittaa oppilaiden matkoja ja lippuja mm. elokuviin, teatteriin ja urheilutapahtumiin
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia
  • tukee oppilaita stipendeinToimintaansa varten yhdistys pyrkii hankkimaan varoja mm. kahvitarjoiluiden järjestämisellä, arpajaisilla, myyjäisillä, keräyksillä, järjestämällä juhlia sekä keräämällä jäsenmaksuja.


Toivomme kaikkien vanhempien tukevan yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella jäsenmaksulla (esim. 5 e/kotiväki). Maksun voi suorittaa oppilaiden mukana toimitettavalla tilisiirrolla käyttäen viitenumeroa.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi