opiskelu

Jaksotus


Toijalan yhteiskoulun opetus on jaksotettu viiteen noin 8 viikon jaksoon

1. jakso                                8.8.2019-30.9.2019

2. jakso                                1.10.2019-27.11.2019

3. jakso                                28.11.2019-4.2.2020

4. jakso                                5.2.2020-2.4.2020

5. jakso                                3.4.2020-30.5.2020

Lukujärjestykset vaihtuvat uuden jakson alkaessa. Lukujärjestykset löytyvät Wilmasta. Tulevien jaksojen lukujärjestyksiin voi tulla vielä muutoksia ennen jakson alkua.


Tuntien ajat


Oppitunnit alkavat klo 8.25 (8.15) ja päättyvät viimeistään klo 15.55.

Päivänavaus alkaa klo 8.25. Yhteiset päivänavaukset torstaisin ja teemapäivinä. 


Ruokailu


Yhteiskoulun kouluruokailu on porrastettu seuraavasti:

1. ruokailu     klo 10.25 - 10.55

2. ruokailu     klo 10.40 - 11.10

3. ruokailu     klo 10.55 – 11.25

4. ruokailu     klo 11.10 - 11.40


Työelämään tutustuminen


Oppilaat tutustuvat työelämään

  • 8. luokat viisi päivää
  • 9. luokat kymmenen päivää

Oppilaiden toivotaan olevan aktiivisia työpaikan hankinnassa, koulu avustaa tarvittaessa. Lisätietoa saa opoilta ja rehtorilta.


Tukiopetus


Tukiopetusta annetaan oppilaalle, jolla on tilapäisiä oppimisvaikeuksia. Tukiopetus on henkilökohtaista tai pienen ryhmän vapaaehtoista lisäopetusta, jolla pyritään auttamaan oppilasta opetusryhmän tavoitteiden seuraamisessa. Tukiopetuksen tarve voi olla pysyvää, esimerkiksi äidinkielen puutteellisen taidon tähden. Tai se voi olla ajoittaista, ja sitä voidaan tarvita poissaolon tai aineen vaikean solmukohdan vuoksi. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä opettaja, opo tai huoltaja, mutta ennen kaikkea oppilas itse. Tukiopettajan ei tarvitse olla oma opettaja. Joskus voi olla eduksikin, kun vaikean asian opettaa joku muu toisella tavalla. Parhaiten tukiopetus onnistuu, kun oppilas omasta aloitteestaan hakeutuu tukiopetukseen pulmallisten asioiden vuoksi odottamatta vaikeuksien kasaantumista.


Oppilasarviointi
 

Todistus annetaan jouluna ja keväällä (7.-9.luokat). Joulutodistus on jaksotodistustyyppinen. Siinä näkyvät myös aikaisemmin arvostellut suoritukset. Kevättodistus on lukuvuositodistus ja sisältää vain lukuvuoden aikana tapahtuneet suoritukset.

Päättötodistus 9. luokan keväällä kokoaa oppilaan suoritukset
Päättötodistukseen tulevat mm. aikaisemmin opetetut valinnaisaineet, seitsemänneltä luokalta tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous ja musiikki ja kuvataide sekä kahdeksannelta luokalta historia. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2- kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä ”hyväksytty”. Oppilaan huoltaja voi tehdä pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisella hakemuksella 9.5.2020 mennessä.

 

oppilaiden ohjaus ja oppilashuolto

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi