Oppilashuolto

Tiedote koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista


Koulukuraattori ja koulupsykologi toimivat kaikissa Akaan kouluissa. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8-16. Mikäli tavoittaminen on hankalaa, on mahdollista lähettää tekstiviesti tai jättää soittopyyntö vastaajaan. Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen etunimi.sukunimi@akaa.fi.


Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ka kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyöskentely. Koulukuraattori tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivän aikana. Keskustelut koulukuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Koulukuraattorina koulussamme toimii Jaana Suontausta puh. 040 335 3046


Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistaa heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, ryhmässä olemiseen, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Oppilaiden ja heidän vanhempiensa tapaamisien lisäksi koulupsykologi osallistuu myös koulujen oppilashuoltoryhmiin ja toimii yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, kouluterveydenhuolto henkilöstön ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin, mikäli heillä on huolia oppilaan koulunkäyntiin tai tunne-elämään liittyvissä asioista. Oppilas voi myös itse varata ajan koulupsykologille soittamalla tai kouluterveydenhoitajan kautta. Oppimisvaikeuksia voidaan selvitellä psykologisilla tutkimusmenetelmillä, joiden tulosten pohjalta suunnitellaan opetuksen tukitoimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tunne-elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan niihin.

Koulupsykologi tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivien aikana. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulupsykologi Antti Laaksonen puh. 040 335 3045

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi