Toiminta

Koulun toiminta-ajatus

Pappilan koulu on turvallinen ja sosiaalinen alakoulu. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua oma-aloitteisuuteen, itsensä ja toisten kunnioittamiseen ja hyvään käytökseen. Pappilan koulussa panostetaan oppilaan aktiivisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteistyöhön kodin ja koulun välillä.

Koulun opetussuunnitelmalliset tavoitteet

  • esiopetuksessa oppilas sopeutuu koulun arkeen ja toimintatapoihin
  • alkuopetuksessa oppilas oppii lukemaan ja kirjoittamaan
  • oppilas käyttäytyy kohteliaasti ja aktiivisesti
  • oppilas tuntee ja arvostaa luontoa ja ympäristöä sekä ympäristönmuutosta
  • oppilas suvaitsee erilaisuutta ja kansainvälisyyttä myös kouluyhteisössä
  • oppilas hankkii tarvittavat tiedot ja taidot myöhempää opiskelua varten                                                                                                                                
  • Akaan esiopetuksen opetussuunnitelma

Aamu- ja iltapäivätoiminta ja esioppilaiden päivähoito

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille halukkaille 1-2 luokan oppilaille päivittäin klo 6.30-9.00 ja 12.00-17.00 vanhassa opettajien asuntolassa. Esioppilaiden päivähoitoa järjestetään samoin asuntolassa päivittäin klo 6.30-9.00 ja 13.00-17.00. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä esioppilaiden päivähoidosta vastaa lastenohjaaja Päivi Valtonen. Käytämme toiminnoista yhteistä sanaa: VILTTI.

Kouluruokailu

Oppilas nauttii koululounaan koulun omassa ruokalassa aikavälillä klo 10.20-12.00. Tarjoiltava ruoka tuodaan Arvo Ylpön koulun keittiöltä. Oppilaan ruokailuaika on n. 15-20 minuuttia ja opettajat sekä valvovat ruokailua että kasvattavat hyviin pöytätapoihin.

Kodin ja koulun yhteistyö

Jokaiseen kotiin lähetetään Pappilan koulun lukuvuositiedote, josta selviävät mm. koulun yhteystiedot ja tärkeimmät yhteisten tapahtumien päivämäärät. Opettaja pitää jokaisen oppilaan osalta arviointikeskustelun tai vanhempaintuokion lukuvuoden aikana. Koulun internet-sivuja päivitetään ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös internet-sivuilla.

Koulussa käytetään sähköistä reissuvihkoa Wilmaa, jonne pääset suoraan ajankohtaista-sivulta. Wilman avulla voit ottaa yhteyttä opettajiin ja oppilashuollon henkilökuntaan, ilmoittaa poissaoloja ja seurata mm. kokeiden aikatauluja.

Lomake oppilaan tilapäiseen vapauttamiseen koulunkäynnistä löytyy Wilmasta.

Pappilan koulussa toimii aktiivinen vanhempienyhdistys, joka osallistuu koulun ulkopuolisena toimijana kodin ja koulun yhteistyön parantamiseksi ja kehittäjäksi sekä tarjoaa apua erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Vanhempienyhdistys osallistuu koululaisten arkeen myös taloudellisin panoksin ja kerää varoja erilaisten tapahtumien ja myyntitempauksien muodossa.

Kirjasto

Koulun kirjastoa hoitaa luokanopettaja Petri Koivisto. Kirjasto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 9.45-10.00.

Kerhotoiminta

Petri Koivisto toimii poikien liikuntakerhon opettajana. Muista kerhoista tiedotetaan lukukauden aikana Wilman välityksellä.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi