Oppilashuolto

Lyhyt kuvaus Nahkialan koulun oppilashuoltotyösta
ja oppilashuoltotyön aikataulu lukuvuonna 2019 - 2020

Koulun oppilashuoltoa suunnittelee, kehittää toteuttaa ja arvioi
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (= koulunjohtaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori),
joka kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa.

 Oppilaskohtaista oppilashuoltoa järjestetään seuraavasti:

1.
Luokkakohtaiset pedagogiset ryhmät (= luokanopettaja, erityisopettaja ja rehtori)
kokoontuvat syyslukukauden alkupuolella käsittelemään jokaisen luokan oppilaat.
Huoltajat voivat halutessaan olla yhteydessä pedagogisen ryhmän jäseniin.

Mikäli pedagogisen ryhmän kokouksessa nousee esiin huolta, luokanopettaja pyytää huolioppilaan huoltajalta kirjallisen suostumuksen oppilaan asian käsittelyyn konsultoivassa oppilashuoltoryhmässä tai kutsuu koolle yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän (mikäli sellainen on jo aiemmin nimetty).

Lukuvuoden aikana pedagoginen ryhmä käsittelee
- koulunkäyntiin liittyviä, opetusjärjestelyihin ja oppimisen tukemiseen liittyviä asioita.
- pedagogiset arviot ja tekee niiden pohjalta tehostetun tuen päätökset ja päätökset tehostetun tuen purkamisesta.
- pedagogiset selvitykset ja tekee sivistysjohtajalle esitykset erityisestä tuesta tai erityisen tuen purkamisesta
- muut pedagogiseen tukeen liittyvät asiat, joissa tarvitaan rehtorin tekemiä hallinnollisia päätöksiä (esim. luokan kertaaminen).
(Muistin virkistämiseksi: Kolmiportainen tuki= 1. yleinen tuki > 2. tehostettu tuki > erityinen tuki)

2.
Konsultoiva oppilashuoltoryhmä (= luokanopettaja, erityisopettaja, rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori)
käsittelee huolioppilaat ja suunnittelee tukitoimia.
Tarvittaessa nimetään yksilökohtainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä ja sovitaan neuvottelu.

3.
Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoonpano sovitaan tapauskohtaisesti.
Mukana ovat ainakin oppilas ja huoltaja sekä yksi koulun erityistyöntekijä (= kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi tai koulukuraattori).
Tarvittaessa mukana voi olla myös muita asiantuntijoita.
Luokanopettaja tai erityisopettaja kirjaa muistion Wilmaan.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi