Esiopetus

Esiopetus

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Se on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka sisältö perustuu opetushallituksen antamiin esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.(Opetushallitus, PL 14§). Opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että esiopetuksen tehtävä on mm. edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. Akaassa esiopetusta ohjaa Akaan esiopetussuunnitelma.

Esiopetusta annetaan koulupäivinä 20 tuntia viikossa eli 4 tuntia päivässä (760 tuntia vuodessa). Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen oikeutetuille esiopetus on lakisääteistä ja maksutonta.

Esiopetukseen ovat oikeutettuja lukuvuonna 2017 - 2018 kaikki 6-vuotiaat (2011 syntyneet). Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7-vuotiailla, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopettajina toimivat Helva Launokoski ja Jenni Santtila.

Yhteystiedot:

Helvan eskari puh. 040 335 3484
Jennin eskari   puh. 040 335 3322

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi