Koulun säännöt

 

Kouluun tulo

Kouluun tullaan aikaisintaan kymmenen minuuttia ennen tunnin alkua. Koulun alkamista odotetaan koulun pihalla. Huonolla säällä voi tulla eteiseen.

 

 

Välitunnit

Välitunnit vietetään ulkona. Pakkasrajaa ei ole, mutta kovalla pakkasella saa opettajan luvalla käydä lämmittelemässä eteisessä. Välitunnin aikana ei ehdi palella, jos on sään mukainen ulkovaatetus.
Kivien, lumipallojen ym. esineiden heitteleminen on kielletty.

 

Ruokailu

Ruokailu on opetustilanne ja sitä valvoo opettaja. Ruokailussa opetettaviin asioihin kuuluvat hyvät ruokailutavat, outojenkin ruokien maistaminen sekä omista astioista huolehtiminen.
Tieto ruoka-aineallergioista ja muista erityisruokavalioista toimitetaan terveydenhoitajajan kautta keittiölle. Myös omalle opettajalle tulee kertoa yksilöllisistä ruokavalioista.
Tästä pääsee tuotantokeittiön verkkosivulle.

 

Poissaolot

Kun oppilas on sairaana ja poissa koulusta, vanhemmat ilmoittavat sen Wilman välityksellä. Poissaolosta voi myös soittaa, laittaa tekstiviestin opettajainhuoneen puhelimeen tai ilmoittaa sähköpostilla.
Tehtävät poissaoloajalta tehdään voinnin mukaan kotona ja/tai tukiopetuksessa.

Muusta syystä poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa etukäteen. (Lomake löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä.) Enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luvan luokanopettaja ja pitempiaikaiseen poissaoloon koulunjohtaja. Oppilaan tulee huolehtia itsenäisesti siitä, että pyytää opettajaltaan etukäteen tehtävät ja huolehtii siitä, että luvanvaraisena poissaoloaikana annetut tehtävät tulevat tehdyiksi.

 

Käyttäytyminen

Oppilas käyttäytyy sovittujen ohjeiden mukaan ja toiset huomioiden koulussa ja koulumatkoilla. Oppilas on kohtelias, tervehtii oma-aloitteisesti aikuisia ja tovereitaan, kiittää oma-aloitteisesti, osaa pyytää ja antaa anteeksi, käyttää sopivaa ja hyväksyttyä kieltä.

 

Fyysinen koskemattomuus

Kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus väkivallattomaan ympäristöön. Kaikenlainen käsiksi käyminen on ehdottamasti kielletty ja siihen puututaan aina.

 

Autoliikenne

Vanhemmat, kun kuljetatte lapsia kouluun ja haette koulusta, kaikkien turvallisuuden vuoksi jättäkää autonne sovitulle paikalle pihan ulkopuolelle.

 

Päihteet

Tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden tuominen ja käyttö koulussa ja koulun alueella on kaikilta kielletty.

 

 

 

 

Tarpeettomat tavarat

Lelut, makeiset, rahat ja muut koulutyössä tarpeettomat ja häiritsevät tavarat jätetään kotiin.
 

Vahingot

Jos oppilas rikkoo koulun sääntöja, tai tahallaan aiheuttaa vahinkoa koulun tai tovereitten omaisuudelle, on hän velvollinen korvaamaan sen.
 

Kännykät ja muut mobiililaitteet

Laitteet pidetään äänettöminä koulupäivän ajan, eivätkä ne saa häiritä koulupäivää. Laitteiden käytöstä koulupäivän aikana sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Oppilas vastaa itse laitteestaan. Pääsääntöisesti kouluaikana otetaan kotoa yhteyttä omaan opettajaan tai koulunjohtajaan.
 

Koulumatkat

Oppilaan koulumatkoista vastaavat vanhemmat. Kunta ja koulut ovat vastuussa ainoastaan koulumatkalla sattuneen tapaturman hoitokustannuksista. Tässäkin koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan kulkemista suoraan koulusta kotiin tai kotoa kouluun, Oppilaskyydityksissä liikennöitsijä vastaa oppilaista. Matka pysäkiltä kotiin kuten edellä.
 

Kulkeminen liikuntapaikoille

Jos oppitunti koulualueen ulkopuolella päättyy oppitunnin aikana ja koululle siirtyminen on esim. kuljetusten vuoksi osa oppituntia, palaavat kaikki oppilaat ensin koululle ja kotimatka alkaa kaikilla vasta sieltä.


Kypärän käyttö pyöräillessä on pakollista! Pyörät säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetuissa telineissä.ASIATON OLESKELU KOULUN ALUEELLA ON KIELLETTY.
 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi