Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot varhaiskasvatuksessa ja koulussa

 

Erityisruokavaliot tilataan keittiöltä lomakkeella ”Selvitys erityisruokavaliosta” tai ”Käytössä olevat ruoka-aineet”. Vanhemmat täyttävät lomakkeen yhdessä terveydenhoitajan, lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa. Edellytyksenä erityisruokavalion tarjoamiselle on, että lapsi noudattaa samaa ruokavaliota myös kotona. Sairauksien hoitoon tarvittavat erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin selvityksen perusteella.

Kaikki lomakkeet ja muutostiedot toimitetaan terveydenhoitajan kautta keittiöön ja varhaiskasvatukseen tiedoksi ja terveydenhoitaja säilyttää kaikista lomakkeista kopiot päivityksiä varten.

Ruoka-allergisen lapsen erityisruokavalioselvityksen tulee olla alle vuoden sisällä tehty lapsen tullessa varhaiskasvatukseen/ kouluun.  Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ruokavalio tulee tarkistaa vuosittain, koska monet ruoka-allergiat ovat ohimeneviä ja paranevat leikki-iässä. Kouluikäisen allergiaruokavalio tarkistetaan 1-2 vuoden välein. Uusien ruokien sopivuus tulee selvittää kotona ja kokeiluista tulee tiedottaa varhaiskasvatukseen/kouluun.

Vanhemmat ilmoittavat ruokavalion laajentumisesta terveydenhoitajalle, joka ilmoittaa tiedon keittiölle ja päivittää tiedon samalla lomakkeisiin.

Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan keittiöön ja keskustelemaan lapsen ruokavaliosta.  Tarvittaessa voidaan järjestää yhteispalaveri vanhempien, varhaiskasvatuksen/koulun sekä terveydenhoitajan ja ravitsemusterapeutin kanssa.

Erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa lapsen poissaolosta koulun keittiöön aamulla klo 8 mennessä. Mikäli erityisruokaa tarvitseva koululainen jättää ruoan syömättä viitenä peräkkäisenä päivänä, keittiö ei tämän jälkeen tarjoa ko. ruokaa vaan ruokavalion tarpeellisuus selvitetään uudelleen.


Keittiöiden yhteystiedot


Erityisruokavalioiden kuvausLomakkeet:

Selvitys erityisruokavaliosta

Käytössä olevat ruoka-aineet

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi